VD Otto Haveraas i Crone( Foto: Mynewsdesk)

De utenrettslige inndrivingsomkostningene halveres overfor skyldner, for de minste kravene. Det blir også store reduksjoner i kostnader for de øvrige krav. 
Med så store inntektsreduksjoner i inkassobransjen, må det forventes andre betingelser og ytterligere automatisering enn hva det har vært frem til nå. 

I påvente av ny inkassolov som forventes å trå i kraft iløpet av et par år, har Kongen i statsråd den 19. juni 2020 sanksjonert et forslag fra Justis- og Beredskapsdepartementet om reduksjon i de utenrettslige inndrivelseskostnadene – de såkalte inkassosalærene som inkassoselskapene ilegger for at det ikke er betalt til avtalt forfall.

Departementet har hatt dårlig tid
Forslag om endringer ble sendt ut til høring 6. april, og med særdeles kort høringsfrist: 17. april. Begrunnelsen var behov for tiltak i forbindelse med Covid-19 utbruddet og forventninger til forverring i norsk økonomi. Ikrafttredelse for de nye salærsatsene er satt til 1. oktober 2020, og de nye salærsatsene gjelder da for de krav som forfaller til betaling etter den dato.

Endringene er som følger:

  • Purregebyret og gebyret for utsendelse av inkassovarsel halveres. Fra dagens kr. 70,- til kr. 35,-
  • Inkassosalærene halveres på krav til og med kr. 500,-. Fra dagens kr. 350,- til kr.
  • 175,-
  • For krav mellom kr. 500,- til og med kr. 1000,- kuttes satsene med 30%. Fra dagens kr. 350,- til kr. 245,-
  • For krav mellom kr. 1000,- til og med kr. 50.000,- kuttes satsene med 20%.
  • For krav over kr. 50.000,- kuttes inkassosalæret med 10%.

Det er ikke gjort endringer i kostnadene for rettslig inndriving.

Mulige konsekvenser
For de inkassoselskapene som allerede har automatiserte løsninger for behandling av «småkrav» vil salæreduksjonen nok ikke medføre endringer i innfordringsmetodikk. For Crone og andre inkassoselskaper som ikke har automatiserte innfordringsprosesser på småkrav vil fremtiden måtte se annerledes ut. For Crone og andre inkassoselskaper som ikke har automatiserte innfordringsprosesser på småkrav vil fremtiden måtte se annerledes ut. For vi som har fokusert på å gi personlig oppfølging med aktiv dialog på vegne av oppdagsgiver til deres kunder, uavhengig av størrelsen på kravet som ikke er betalt, vil innfordringsmetodikk og betingelser måtte endres noe.Crone vil likevel alltid være det inkassoselskapet som yter best personlig service for aktivt å bidra til hurtigere cashflow og kundelojalitet mellom våre oppdragsgivere og deres kunder.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*