Har kontroll på norske legemidler(Foto: Pixabye)

Økningen i statens legemiddelutgifter har stoppet opp, etter mange år med sterk vekst. Økt konkurranse både om sykehusfinansierte legemidler og byttbare legemidler er viktige grunner til prisnedgang.

Apotekforeningen har nylig utarbeidet en rapport om legemiddelutgiftene i Norge. Analysen er basert på legemiddelstatistikk fra Farmalogg AS for perioden januar t.o.m. august 2019 og sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

I årets åtte første måneder ble det solgt legemidler fra apotek for 18, 1 mrd. Kr. Det er en økning på 1,0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i Definerte døgndoser (DDD) var økningen 1,4 prosent, og målt i antall pakninger var økningen 1,1 prosent. Korrigert for

volumvekst og kroneverdi er det en betydelig prisreduksjon.

Lavere priser med generisk konkurranse
– En forklaring på prisreduksjonen er økt konkurranse på dyre, sykehusfinansierte legemidler. En annen forklaring er generisk konkurranse og trinnprissystemet. Trinnprissystemet sørger for lave priser på legemidler som har gått av patent og fått generisk konkurranse. Stadig flere legemidler blir inkludert i dette systemet. Det skaper konkurranse i markedet, som igjen fører til lavere priser, forklarer Oddbjørn Tysnes, næringspolitisk direktør i Apotekforeningen.

Maksimalpris- og trinnprissystemet er viktig for at staten skal holde kontroll på utgiftene. Trinnpris-systemet sparer samfunnet årlig for om lag 2,6 mrd. Kr.

– I 2018 ble for eksempel de vanligste inhalasjonslegemidlene til bruk mot astma og KOLS, Symbicort og Seretide, gjort byttbare i apotek og trinnpriset. Tiltaket har ført til at statens utgifter til disse to legemidlene er redusert med 25 prosent fra 2018 til 2019, sier Tysnes.

Fremtidsutsikter
Den største usikkerheten om legemiddelutgiftene fremover er bruken av nye og dyre legemidler. Det har kommet mange svært dyre legemidler på det norske markedet, og de er i stor grad avhengig av offentlig finansiering for å bli brukt.

– I 2010 fantes det 15 legemiddelpakninger med en maksimalpris på over 50.000 kroner, åtte år senere hadde det økt til 112 pakninger. Salget av disse pakningene har økt fra 58 mill. Kr i 2010 til 1599 mill. Kr i fjor, sier Tysnes.

Om Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre. 

Apotekforeningen arbeider med apotekfaglig utvikling, næringspolitikk, teknologi og e-helse, samt formidler kunnskap om bransjen. Vi ivaretar også mange praktiske funksjoner for medlemmene våre. 

Næringspolitisk direktør Oddbjørn Tysnes i Legemiddelforeningen(Foto: Apotek.no)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*