Sentralbanksjef Stefan Ingves Riksbanken( Foto: Sveriges Riksbank)

Svenska Riksbankens höjning av styrräntan med 0,5% var väntad av de flesta. Riksbankschefen Stefan Ingves säger att det kommer fler höjningar i år och att styrräntan under nästa år kommer att vara kring 4%. Det betyder att räntan på något mer än ett år går från noll till 4%, en exceptionell utveckling som man får gå femtio år tillbaka för att finna motsvarighet till.

Höjningen får två effekter. För hushållen blir det svårare att få privatekonomin att gå ihop. Samtidigt stärks kronan vilket gör det svårare för industrin att exportera. Åtgärden är avsedd att minska privat konsumtion, som står för en betydande del av BNP. Om samtidigt exporten kärvar, med ytterligare sänkt BNP, finns en risk att svensk ekonomi går in i recession. Samtidig inflation och recession kallas stagflation och är ett farligt tillstånd för ett land att befinna sig i eftersom det är svårt att ta sig ur och kännetecknas av hög arbetslöshet, sjunkande BNP och dyrare varor och tjänster.
Høgt spel

Riksbanken tvingas nu spela ett högt spel, orsakat av att man varit sena med att reagera med räntevapnet tidigare, troligen för att man önskat gynna exporten. Detta misstag kan nu bli kostsamt.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*