Ferske tall fra data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser at antall konkurser øker kraftig i årets første fire måneder i nesten alle bransjer og regioner, sammenlignet med fjoråret. Norge har størst økning i Norden. – Dette er fjerde måned på rad med stor økning i antall konkurser. Selv om økningen er dempet fra foregående måned, ligger det an til at vi ender på rekordnivå for 2023. Mer enn noensinne trenger næringslivet forutsigbare rammebetingelser, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Ferske tall viser at antallet bedrifter som har måttet stenge dørene i årets fire første måneder øker med 34,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. April er første måned hvor trenden ser ut til å falle noe, med en økning på 13,5 prosent sammenlignet med april 2022. Kraftigst er økningen i detaljhandel-konkurser. Den er på 97 prosent, tett etterfulgt av hotell/restaurant, hvor økningen er på 94 prosent.

– Gjennom koronapandemien var det nok en del virksomheter som ble holdt kunstig i live som følge av kompensasjonsordningene. I ettertid så vi blant annet gjennom 2022 en økning i antall konkurser som må sies å ha vært en forventet normalisering. Det vi nå ser de fire første månedene i 2023, er imidlertid mer urovekkende. Antall konkurser nærmer seg rekordnivå, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge: – Årsaken er sammensatt, men viktige faktorer er åpenbart økte strømkostnader, prisstigning og fortsatt etterslep knyttet til betaling av forsinkelsesrente fra kompensasjonsordningene. I tillegg ser vi at rentenivå stiger, kronekursen svekker seg og skattekostnadene øker.

Behov for forutsigbarhet for næringslivet

– Det er liten tvil om at statsbudsjettet for 2023 er utfordrende for næringslivet. Å øke arbeidsgiveravgiften med 5 % over 750 000 kroner uavhengig av virksomhetens lønnsomhet og uten å utrede de administrative konsekvensene, er et eksempel på nye økonomiske og administrative byrder for næringslivet. I tillegg har skattekostnadene økt betraktelig gjennom økt formueskatt- og utbytteskatt. Regnskap Norge frykter at økningen setter små og mellomstore bedrifter i fare for nedleggelser og bortfall av arbeidsplasser, sier Regnskap Norge-direktøren: – Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet.

– Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge. FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*