Styreleder i LKAB Gøran Persson(Foto: Cision AB)

Det svenske, statseide gruveselskapet LKAB investerer rundt 400 milliarder svenske kroner i en storstilt omstilling til fossilfri produksjon. Investeringen beskrives som den største svenske industrisatsingen noensinne.LKABs satsing på fossilfri produksjon av jern ble presentert av konsernsjef Jan Moström og styreleder Göran Persson i LKAB på en pressekonferanse mandag. I disse planene ligger muligheten for å gjøre SSAB stålproduksjon fossilfri om kjøpet av det nederlandske stålverket går gjennom, skriver Nordens Nyheter.

For det første vil selskapet omstille gruveproduksjonen og sette en ny standard for gruvedrift. Videre innebærer strategien at LKAB anvender hydrogen for å framstille jernsvamp, som på sikt skal erstatte jernmalmpellets og åpne for en fossilfri jern- og stålindustri. I tillegg vil selskapet utvinne kritiske mineraler av gruveavfall. 

Nullutslipp for CO2

Med den nye strategien vil LKAB stake ut veien for nullutslipp av karbondioksid fra egne prosesser og produkter innen 2045 og sikre selskapets virksomhet med utvidet gruvedrift utover 2060. Ifølge selskapet vil omstillingen bidra til å minske Co2-utslippene blant kunder med 35 millioner tonn i året. Selskapet trekker fram at den fossilfrie produksjonen imidlertid vil kreve store mengder strøm. Den svenske staten har planer om å bygge en batterifabrikk med 3000 nye arbeidsplasser i Norrbotten(Nolia AB).

–  Det den svenske industrien, med LKAB i spissen, nå gjør, er å møte den truende klimakrisen med innovasjon og teknologisk utvikling. Dette innebærer at vi bidrar til å sikre en fremtid for kommende generasjoner. Samtidig skaper det nye arbeidsplasser i Norrbotten, som blir et knutepunkt i en grønn industriell transformasjon. Når vi lykkes med dette, vil det skape ringvirkninger i generasjoner framover. Ikke bare her, men langt utenfor våre grenser. Nå gjør vi det alle snakker om at må gjøres, sier Göran Persson, styreleder i LKAB, i en uttalelse

Det svenske stålkonsernet Svensk Stål AB(SSAB) forhandler om å kjøpe Tata Steel Europe med hovedkontor i London. Selskapet som har indiske eiere slipper ut ti prosent av kulldioksyden i Sverige, og oppkjøpet dobler konsernets utslipp dersom man kjøper Tata Steel Europe. Konsernet har 47.000 ansatte. Oljefondet stemmer for ti prosent av aksjene i Svenska Cellulosa, som har aksjer i Industrivärden, som er den største private eieren i SSAB, skriver Nordens Nyheter. Gruvekonsernet LKAB stemmer for flest aksjer i selskapet der det svenske investeringsselskapet Industrivärden . Den svenske næringsministeren Ibrahim Baylan ville ikke kommenterte SSABs kjøp av et nederlandsk stålverk da Nordens Nyheter presenterte saken for en uke siden.

Det nederlandske stålverket slipper ut 12,9 millioner tonn kulldioksyd i året. Dette er mer enn dobbelt så mye som SSAB slipper ut hvert år, 5,5 millioner tonn kulldioksyd. Det svenske stålverket fikk mer enn 3000 klager i 2018.

Elleve tusen milliarder

Industrivärden eier 5,7 prosent i SCA og stemmer for 9,7 prosent i selskapet. Oljefondet i Norge, som passerte 11 tusen milliarder kroner i helgen, har investert 4,5 milliarder kroner i Svenska Cellulosa(SCA) , eier 7,18 prosent og stemmer for 9,59 prosent. Dermed er dette en av oljefondets største svenske investeringer.

SSAB Logo(Ill: Wikimedia)

I en pressemelding for to år siden SSAB at EU-kommisjonen nå har gitt selskapet godkjenning til å selge 50 % av aksjene i Norsk Stål Tynnplater AS til Tata Steel. Transaksjonen betyr at Tata Steels eierandel i Norsk Stål Tynnplater AS har økt fra fra nåværende 50 prosent till 100 prosent.

Norsk Stål Tynnplater har 50 ansatte, og transaksjonen får ingen konsekvenser for de ansattes vilkår, skriver SSAB. Helena Stjernholm(49) er konsernsjef i Industrivärden, som er nærstående Svenska Handelsbanken. Statsselskapet LKAB stemmer for flest aksjer i SSAB;

Shareholders SSAB (SE0000171100)SSAB AB (publ) (SE0000120669) Name Equities %
Industrivärden AB (Investment Company) 44,334,933 10.9%
Government of Sweden 31,939,260 7.88%
Solidium Oy (Investment Company) 26,448,015 6.52%
Lyxor International Asset Management SAS 8,772,646 2.16%
Lannebo Fonder AB 7,750,000 1.91%
The Vanguard Group, Inc. 7,662,723 1.89%
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,952,938 1.47%
Swedbank Robur Fonder AB 5,128,326 1.26%
Carnegie Fonder AB 5,000,000 1.23% Harris Associates LP
Amerikanske The Vanguard Group, er største eier i amerikanske BlackRock Inc.
CEO Helena Stjernholm(49) i Industrivärden(Foto: Industrivärden)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*