Eika Kredittbank og SpareBank 1 Kreditt, produktselskapene for kredittkort og forbrukerfinansiering i de to største sparebankalliansene i Norge, samler sin kredittvirksomhet. Stordriftsfordelene selskapene oppnår ved å slå sine krefter sammen skal bidra til økt konkurransekraft og ansvarlig utlånspraksis, sier Terje Gromholt i Eika Kredittbank og Ronny Smolan i SpareBank 1 Kreditt til Nordens Nyheter.

– Nå samler vi ledende kompetanse i Norge på usikret kreditt i ett selskap. Selskapene er påfallende like med tanke på verdigrunnlag, og begge er opptatt av en ansvarlig utlånspraksis. Dette skal vi bevare og bygge videre på, sier Hans Kristian Glesne, styreleder i Eika Gruppen.

– Gjennom sine respektive allianser er begge selskap del av en felles kulturarv som samfunnsbyggere i norske lokalsamfunn. Det sammenslåtte selskapet vil stå sterkere i et marked med stor internasjonal konkurranse, og vil bidra til at sparebankene i Norge kan hjelpe enda flere kunder enn i dag, sier Per Halvorsen, styreleder i SpareBank 1 Utvikling og SpareBank 1 Gruppen.

De to kredittselskapene har i dag over en million kunder til sammen, og en samlet markedsandel innenfor kredittkort og forbrukslån på 6,3 prosent.

Skal eies av sparebankene i fellesskap

Styrende organer i begge allianser har vedtatt sammenslåingen, og søknad er nå sendt til Finanstilsynet. Forutsatt myndighetsgodkjennelse er det snakk om en virksomhetsoverdragelse for produktområdene kredittkort og usikrede nedbetalingslån fra dagens Eika Kredittbank til SpareBank 1 Kreditt. Produktområdene salgspantlån og innskuddsportalen Sparesmart blir værende i Eika Kredittbank.

Det sammenslåtte selskapet vil være direkte eid av sparebankene i felleskap, og ha forretningsadresse i Trondheim. Selskapet vil få et nytt navn.

Fortsatt gode kundeopplevelser

Administrerende direktør for selskapet blir Ronny Smolan, som i dag leder SpareBank 1 Kreditt.

– Dette er en historisk dag. Når sparebankalliansene nå forener sine krefter på ansvarlig usikret kreditt, får vi utnyttet vår samlede styrke og innsikt til det beste for kundene. Stordriftsfordelene vi oppnår gir oss et bedre grunnlag for utvikling og økt konkurransekraft og dermed en sterkere posisjon som ansvarlig vinner i markedet, sier Smolan.

Administrerende direktør Terje Gromholt i Eika Kredittbank blir viseadministrerende direktør med ansvar for strategi og utvikling i det sammenslåtte selskapet.

– Vi ser på dette som en unik mulighet til å bygge et ledende kompetansemiljø på kredittområdet med dyktige ansatte i Oslo, Trondheim og på Gjøvik. I det sammenslåtte selskapet får de ansatte enda større, faglige utviklingsmuligheter samt et bredere sosialt arbeidsmiljø, sier Gromholt.

Søker flere eksterne partnere

I tillegg til å levere produkter og tjenester til sine eierbanker, har begge kredittselskapene eksterne samarbeidspartnere, som LO, NAF, Coop, Agrikjøp, BN Bank, Lokalbankalliansen, Sparebanken Sør og Sparebanken Møre.

– Kraften i det sammenslåtte selskapet gjør at vi kan tiltrekke oss enda flere partnere som harmonerer med verdigrunnlaget til sparebankene i Norge, som igjen vil bidra til å realisere ambisjonene om ansvarlig vekst i et marked med stor internasjonal konkurranse, avslutter Smolan.

Myndighetsgodkjennelse

Søknad til myndighetene har nå blitt oversendt, og det er forventet behandlingstid på ca. fem måneder.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*