Konserndirektør Richard Heiberg ringer inn på børsen

Klokka ni tirsdag ringte konsernsjef Richard Heiberg i bjella på Oslo børs. Dermed er SpareBank 1 Østlandet og bankens ettertraktede egenkapitalbevis børsnotert.

– Jeg er utrolig glad for å se den sterke interessen for egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østlandet, både blant norske og internasjonale institusjonelle investorer, samt blant ansatte og andre investorer, uttaler konsernsjefen i forbindelse med børsnoteringen 13. juni.

På bildet ser vi fra venstre Siri Strømmevold (styreleder), Bjørn-Erik Orskaug (investorkontakt), Bente Landsnes (børsdirektør), Geir-Egil Bolstad (konserndirektør øk.og finans),Richard Heiberg (konsernsjef),Elin Ørbæk (leder jur. avd.)og Siv Stenseth (kom.direktør)

Handelen i gang

Heiberg startet tirsdagen på Oslo Børs sammen med representanter fra bankens styre, konsernledelsen, andre medarbeidere og tilretteleggerne for børsnoteringen.

Etter nesten tre år kunne Heiberg endelig ringe i bjella klokka 09.00 for å markere øyeblikket da SpareBank 1 Østlandet ble notert på Oslo Børs, som eneste virksomhet i Hedmark og den største i Innlandet. Handel med egenkapitalbevis på Oslo Børs startet i samme øyeblikk.

67 møter på 12 dager

– Det har vært en lang og interessant prosess, der vi har møtt stor entusiasme både fra bankens egne medarbeidere og fra omgivelsene, noe vi har merket spesielt godt på informasjonsmøtene de siste to ukene.

29. mai til 9. juni var bestillingsperioden for egenkapitalbevis i forkant av børsnoteringen. Gjennom hele denne perioden har Richard Heiberg, finansdirektør Geir-Egil Bolstad og investorkontakt Bjørn-Erik Orskaug vært på en omfattende turné for å informere lokale, nasjonale og internasjonale investorer om muligheten for å bli medeiere i SpareBank 1 Østlandet.

Stor interesse ga overtegning

Bestillingen av egenkapitalbevis har foregått i tre ulike grupper for henholdsvis institusjonelle/profesjonelle investorer, mindre investorer (privatpersoner og selskaper) og ansatte.

– Interessen har vært overveldende blant alle typer investorer. Det er jeg utrolig glad for. Ulempen med den store interessen er at kjøperne har bestilt langt flere egenkapitalbevis enn det som er tilgjengelig, opplyser Heiberg.

Avkortning i tildelingen

Over 3.000 mindre investorer har til sammen bestilt mer enn dobbelt så mange egenkapitalbevis som er tilgjengelig for denne gruppen. Også bestillingene fra institusjonelle og profesjonelle investorer har vært langt høyere enn antallet som kan tildeles.

– For at alle mindre investorer skulle få egenkapitalbevis, har vi vært nødt til å avkorte tildelingen. Dermed får beklageligvis ikke alle kjøpt like mange egenkapitalbevis som de opprinnelig bestilte, forklarer Richard Heiberg. Avkortning skjer imidlertid ikke for de som har bestilt egenkapitalbevis opp til 100.000 kroner.

Melding om tildelte egenkapitalbevis ble sendt ut til investorene mandag 12. juni, mens levering av solgte egenkapitalbevis er planlagt å skje 14. juni.

Uvanlig stor interesse

Om lag 650 ansatte i SpareBank 1 Østlandet har investert i egenkapitalbevis gjennom en egen ansattemisjon. Totalt har SpareBank 1 Østlandet 4.000 egenkapitalbeviseiere ved børsnoteringen.

SpareBank 1 Østlandet er den nest største sparebanken som er notert på Oslo børs. I følge børsen er det uvanlig mange mindre investorer som har kjøpt egenkapitalbevis i banken.

Pris på 78 kroner

Prisen for egenkapitalbevisene er fastsatt til 78,00 kroner per egenkapitalbevis, som tilsier en markedsverdi for bankens egenkapitalbevis på totalt cirka 8,4 milliarder kroner.

De selgende egenkapitalbeviseierne selger egenkapitalbevis som utgjør cirka 25 prosent av alle egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet.

Stiftelsen eier 54 prosent

Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse beholder 54 prosent eierskap i SpareBank 1 Østlandet etter børsnoteringen. Stiftelsens eierskap vil sikre fortsatt lokal styring av banken med hovedkontor i Hamar.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*