SpareBank 1 lanserer nå en ny tjeneste for dem som skal starte AS: Starte AS. Tjenesten er et resultat av banebrytende samarbeid mellom det offentlige og privat næringsliv. Det som har vært tre tidkrevende og vanskelige prosesser for dem som skal starte et AS, er nå samlet til en enkel, rask og brukervennlig prosess i SpareBank 1s digitale flater, sier Lars Oskar Bustgaard i Sparebank 1 til Nordens Nyheter.

Starte AS er resultat av et nært samarbeid mellom SpareBank 1 og Brønnøysundregistrene. Fram til nå har det vært slik at den som vil starte et AS enten må søke hjelp hos en profesjonell statsautorisert regnskapsfører eller ordne det selv gjennom Altinn, banken sin og Brønnøysundregistrene – noe som er en tidkrevende prosess.

I SpareBank 1s nye Starte AS skjer alt på SpareBank 1s egne flater, i tillegg til at prosessen er smidig og svært mye raskere.

– Det som er så fint med Starte AS,er at det blir enklere, raskere og mer oversiktlig for dem som skal starte bedrift. Antall skjema, eller i dette tilfellet skjermbilder, brukeren må gjennom reduseres fra 35 til seks, og det samles på ett sted. Brukeren gjør alt på SpareBank 1s flater, og trenger ikke forholde seg til Altinn og Brønnøysundregistrene direkte. Selv stiftelsesdokument og vedtekter ordnes i denne løsningen, forteller Lars Bustgaard, partneransvarlig og prosjekteier i SpareBank 1.

Samarbeid mellom finansnæringen og det offentlige

Digital selskapsetablering hadde sin opprinnelse i DSOP (Digital Samhandling Offentlig Privat), et samarbeid mellom finansnæringen og det offentlige. Samarbeidet handler i korte trekk om å forenkle, forbedre og effektivisere gjennom økt digitalisering.

Selskapsetablering er ett av mange løp i forbindelse med DSOP-prosjektet, og i regi av Bits, sammen med Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og bankene, har dette vært et pågående prosjekt siden oppstarten av DSOP-prosjektet i 2016.

Nærings- og fiskeridepartementet gikk i mars i fjor ut med en pressemelding der de hevdet å ville spare næringslivet for 11 milliarder kroner ved å redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og innrapporteringsplikter.

Starte AS er et ledd i dette arbeidet, og et godt eksempel på at samarbeid mellom offentlig og privat sektor kan gi store gevinster for kundene, bankene og det offentlige.

– Digital selskapsetablering er en viktig forenkling. Norske bedrifter skal få bruke mest mulig av tiden og energien sin på å skape verdier, ikke på å fylle ut offentlige skjemaer eller lete frem i offentlig byråkrati. Dette er også et veldig godt eksempel på offentlig-privat samarbeid. Det er kraft i det at innovative offentlige etater og privat sektor går sammen og finner gode løsninger, sier administrerende direktør for NHO, Ole Erik Amlid.

– Det er helt avgjørende at både det offentlige og banker legger til rette for at flere lykkes med å starte og drive en bedrift. Å korte ned tid og krefter man bruker på å etablere selve bedriften, er en vesentlig faktor for å kunne lykkes i oppstartfasen. For oss i SpareBank 1 var det også helt selvsagt å være med på å legge til rette for dette, mener Marianne Bakke konserndirektør for SMB og Landbruk i SpareBank 1 SR-bank.

– Et «alle vinner»-prosjekt

SpareBank 1 har jobbet sammen med Brønnøysundregistrene for å digitalisere og forenkle prosessen med å starte en nytt AS. Den nye løsningen skal gi brukeren veiledning og råd i forbindelse med etablering av bedriften – men aller viktigst: Brukeren skal nå slippe å registrere seg både i banken og hos offentlige myndigheter – det holder å registrere seg i tjenesten Starte AS på SpareBank 1s nettsider.

– Med vår felles digitale selskapsetableringstjeneste skjærer vi ned etableringstiden betraktelig, ved å forbedre innsamlingen av nødvendig informasjon. Vi integrerer sømløst tjenesten med plattformer der brukerne allerede opererer, som nettbanker og regnskapsprogrammer. Dette effektive samarbeidet med finansbransjen, som vi verdsetter høyt, gjør oss i stand til å legge til rette for en raskere og enklere oppstartsprosess,» sier Lars Peder Brekk, direktør ved Brønnøysundregistrene

– Dette er et «alle vinner»-prosjekt, der den største vinneren er dem som skal starte AS. Det nye løsningen er mye enklere raskere og mer komplett enn den gamle løsningen vi har hatt. Både banken og staten får bedre informasjon tidligere, på en strukturert form rett inn i riktig system. Da sparer banken og staten tid og penger – og får bedre oversikt og kontroll, sier Marianne Bakke i SpareBank 1 SR-bank.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*