Senorøkonom Markus Tibblin i den svenske Riksbanken spår høykonjunktur i hele år(Foto: Riksbanken)

Svenske og norske eksportbedrifter møter økende etterspørsel fra utlandet. Nå er det Europa som skiller seg ut, men også i råvareproduserende land, har etterspørselen økt i takt med høyere råvarepriser. Produksjonen er høy med stor etterspørsel og den svenske Riksbanken skriver at det ikke er tegn til stagnasjon de neste seks månedene. Men bekymringer om tilbakeslag i den økonomiske aktiviteten er større i dag enn det var for ti år siden da vi hadde en like god og stabil økonomi. Selskapene er blant annet mer forsiktige i sine investeringer i dag, skriver seniorøkonom Markus Tibblin i den svenske Riksbanken

Uendret rente

For åttende gang på rad har holder Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent siden mars i fjor. Sentralbanksjef Øystein Olsen skriver i en pressemelding at slik Norges Bank nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden. Det kan vare helt til 2020, men med veksten i norsk og svensk økonomi kan renten like gjerne heves som senkes fremover. Den svenske styringsrenten, som ligger på minus 0,5 prosent, kan heves på rentemøtet i Stockholm 4. juli. Norges Bank vil trolig øke renten forsiktig frem mot 2020.

Stramt marked

Sentralbanksjef Øystein Olsen går langt i å si at Norge i 2020 vil ha så få ledige at arbeidsmarkedet vil være stramt I sin ferske prognoser spår Norges Bank at den registrerte ledigheten vil falle fra et gjennomsnitt på 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020. For å finne lavere registrert ledighet enn dette, må blikket rettes tilbake til 2008. Da var den godt under 2 prosent. Olsen sier at veksten i norsk økonomi har fått bedre feste. Målt ved Statistisk sentralbyrås (SSB) metode spår Norges Bank at ledigheten vil synke fra 4,7 prosent i fjor til 3,6 prosent i 2020. Dermed kommer ledigheten, målt slik, nesten ned igjen på nivået fra før fallet i oljeprisen i 2014.

Svensk byggeboom

De siste årene har etterspørselen vært sterk i bygge- og eiendomssektoren og utvikling av hovedsakelig boligbygging fortsetter å være v sterk. En konsekvens av dette er at det er stadig vanskeligere å få tak i ansatte.  Industri og byggefirmaer merke av prisøkninger på råvarer ved innkjøp av materiell og mange  leverandører har begynt å heve sine priser. Den gode etterspørselen situasjonen gjør at flere industriselskaper ser muligheter til å kompensere ved å øke prisene fremover. I handelsleddet har vært vanskelig for disse selskapene til å kompensere for økte kostnader med høyere priser. Tre ganger i året intervjuer den svenske Rikbankens de største svenske selskapene i bygg, kommersielle, industrielle og deler av tjenestesektoren. Denne gangen intervjuet representanter for 38 selskaper med til sammen ca 250 000 ansatte i Sverige. Intervjuene ble gjennomført i hovedsak mellom 2. mai og 17. mai, skriver Riksbanken.

Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank spår høyere vekst fremover( Foto: Nancy Bundt/ Norges Bank)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*