En mangelfull alarmhåndtering i et kontrollrom ble avgjørende for Bernt Eldors karriere. Han satte seg som mål å løse problemet med alarmstyring og grunnla Stavanger-bedriften Eldor, som i dag består av 4 selskaper med totalt 50 ansatte, sier Bernt Eldor og Jörund Sæten.

Som ung ingeniør sto Bernt Eldor i et kontrollrom da en operatør kom inn i lokalet i all hast fordi en alarm hadde gått.

–Det var en utrolig kaotisk opplevelse, og i det øyeblikket tenkte jeg at det måtte kunne gjøres på en lurere måte. En kontrollromsoperatør skal ha oversikt over tusenvis av alarmer, og det er jo ganske mye når man tross alt bare er ett menneske. Hvis man kunne utvikle ingeniørkompetanse og lage systemer som kunne bidra til å skape oversikt og ta de rette beslutningene, ville det både styrke sikkerheten, forhindre miljøutslipp og bedre effektiviteten, sier Bernt Eldor, CO-founder av Eldor AS.

Opplevelsen ble et vendepunkt for den i dag 61-årige ingeniøren som bestemte seg for å skape nettopp det systemet. I 2006 grunnla han, sammen med Jørund Sæten, bedriften Eldor AS, som har spesialisert seg på automatisering og informasjonskompetanse, og som i dag omsetter for nesten 100 millioner kroner.

Jakten på gode løsninger

I 2014 ble Kairos Technology opprettet for å utvikle kunstig intelligens programvare for kontrollrom, med utgangspunkt i kompetansen fra Eldor AS. Grunnleggeren valgte å tre mer i bakgrunnen i den daglige ledelsen, men fortsatte engasjementet for utvikling av nye digitale løsninger for å assistere operatørens håndtering av prosesskontroll og kritiske avgjørelser på kontrollrommet.

–Å lede har aldri vært ambisjonen min. Det er andre bedre til enn meg, også er det ingen grunn til at jeg skal sitte med den oppgaven i tillegg, sier Bernt Eldor og legger til:

–Det som har drevet meg har alltid vært ønsket om å finne den beste løsningen. På den måten er jeg ingeniør helt inn i beinmargen. Jeg så et behov for bedre alarmhåndtering og økt automatisering og satte meg fore å gjøre noe med det.

Til daglig fungerer Bernt Eldor som styreleder i Eldor Holding og deltar i utviklingsprosjektene som ligger grunnleggerens hjerte nær.

Utvikling skal bane vei for ekspansjon

I dag er Bernt Eldors bedriften forretning med flere bein. I 2014 ble Kairos Technology opprettet med fokus på å utvikle AI-systemet Control Room Assistant, med utgangspunkt i kompetansen fra Eldor AS. Ett år senere ekspanderte bedriften til Storbritannia, og i 2021 kjøpte bedriften opp det danske teknologiselskapet Blue Unit A/S, som spesialiserer seg på styring av vannkvalitet. Selskapene sitter alle på unik kunnskap og fungerer som et lite økosystem av kompetanse.

 Vi deler hele tiden kunnskap på tvers av selskapene, og det styrker bedriften. Denne kunnskapsdelingen er også grunnsteinen i fremtiden. Formålet er å kunne benytte kompetansen og våre digitale løsninger innenfor flere forskjellige bransjer. Der er ingen tvil om at også nye områder for oss, som vannkvalitet, kommer til å være enda viktigere i fremtiden, og derfor vil vi kommersialisere nye løsninger innen vannkvalitet, både maskinvare, programvare og AI, slik at vi kan ekspandere ytterligere, sier Bernt Eldor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grunnlegger Bernt Eldon

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*