Styreleder Gunn Aærsted i Telenor har rettet baker for smed når Berit Svendsen må gå(Foto: Nordea)

(Fornebu, 4. september 2018) Berit Svendsen går fra stillingen som konsernsjef i Telenor Norge og leder av  Scandinavia Cluster. Styret i Telenor Norge har utnevnt Petter Furberg som ny administrerende direktør, og K. Hilsen blir administrerende direktør i Telenor Sverige. Morten Karlsen Sørby blir toppleder for Skandinavia etter Svendsen. Konsernsjef Sigve Brekke og styret i Telenor tar disse beslutningene i visshet om at at Telenor har slått Telia ned i støvlene første halvår 2018.

Skifte av ledere

Berit Svendsen har vært administrerende direktør i Telenor Norge i syv år og har ogå hatt en rolle som  Cluster Head for Scandinavia siden mars 2017. I løpet av de siste seks månedene har både styreleder for Telenor ASA, Gunn Wærsted og Telenor konsernsjef og administrerende direktør , Sigve Brekke, vært i dialog med Svendsen om videre karriereutvikling og potensielle nye ansvarsområder. Etter det Nordens Nyheter erfarer, har det vært uenighet om rotasjon av lederroller i selskapet

Bedre norsk lønnsomhet

Nordens Nyheter har regnet på underliggende lønnsomhet i forholdet mellom norske Telenor og svenske Telia. Teleors resultat i forhold til omsetning ligger på 41,4 prosent. ette er ti prosent bedre enn svenske Telia, som har et resultat på 31,8 prosent i forhold til omsetning første halvår 2018. Dette viser at Telenor-styret beslutning om endring i ledelsen er basert på en feilaktig lønnsomhetsanalyse. Når det gjelder Telenors resultat i Sverige og Telias resultat i Norge, har Berit Svendsen gjort det svært bra. Telenors omsetning i Sverige er riktignok lavere enn svenskenes omsetning i Norge. Telenor omsatte for 3032 mill. SEK første halvår( pluss 3,1 prosent). Men Telenors EBITA i Sverige var på hele 32,1 prosent første halvår 2018. Telia omsatte for 5345 mill. SEK første halvår, som var en økning på 10,5 prosnt. Telias EBITA i Norge var 14,2 prosent.

Langsiktig arbeid

-Det er viktig for styret at konsernledelsen kontinuerlig utvider og utvikler sin erfaring og kompetanse, både faglig og geografisk. Styret ønsker at Telenor skal utvikle et bredere spekter av ledere som er forberedt på å

utføre mer omfattende oppdrag i konsernet, inkludert potensielle etterfølgere til konsernsjef. Noen kandidater vil  dra nytte av mer internasjonal erfaring, mens andre vil dra nytte av mer eksponering mot det norske markedet. Styret i Telenor ASA er fornøyd med hvordan konsernsjef har fulgt opp styrets planer om å utvikle interne etterfølgerkandidater. . Konsernsjefen sier han har har prøvd å imøtekomme alles ønsker, sier Gunn Wærsted, styreleder i Telenor-konsernet.

Konsernsjef Sigve Brekke burde fått sparken av styret i Telenor( Foto: Telenor)

Beklager usikkerhet

Styreleder sier at det er tilfredsstillende å se at det langsiktige arbeidet med byggeledelse betyr at en  konsernledelse og ledelse av våre forretningsenheter allerede er på plass og er klare til å levere etter de ambisiøse planene som er lagt opp. For å lykkes i et utfordrende miljø med sterk konkurranse må energien til alle ansatte i Telenor, rettes mot å levere de beste tjenestene til våre kunder. Styret beklager den usikkerheten som er opplevd i den norske Telenor-organisasjonen de siste ukene, og den belastningen dette har medført for våre kolleger, sa Wærsted.

Rotasjon av roller

-Jeg har forsøkt å finne en god løsning skreddersydd for Berits egne ønsker, samtidig som jeg sikrer utvikling av  kompetanse og erfaring både for henne og andre. Jeg respekterer og forstår at internasjonale oppdrag ikke alltid passer. Jeg har derfor utforsket alle muligheter for å imøtekomme Berits behov og ønsker. Da Berit selv viste en sterk interesse for å fortsette å jobbe med Skandinavia, og jeg ønsket å beholde henne i konsernledelsen, var en av tilbudene en ny fulltidsroll som leder av denne virksomheten og i tillegg å ta min rolle som styreleder for Telenor Norge, skriver Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Amatørenes paradis

Nordens Nyheter ser med forundring på utviklingen i Telenor. Maken til klønete kommunikasjon mellom Telenors ledelse og dets omverden skal man lete lenge etter. Når Telenor i Skandinavia slår hovedkonkurrenten Telia ned i støvlene resultatmessig første halvår 2018, burde det være konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsteds plikt selv å gå av. Her har staten som hovedaksjonær i selskapet ikke forvaltet sin eierrolle på en god måte. Dette er næringsministerens Thorbjørn Røe Isaksens ansvar, skriver redaktør Nils Petter Tanderø i en kommentar i nettavisen Nordic News.

Næringsminister Thorbjørn Røe Isacksen har ansvaret for Telenor(foto: Wikipedia)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*