Direktør Arne Rørå iNorskog skriver at man vil ha eiendomsretten tilbake i et debattinnlegg i NordensNyheter( Foto: Norskof/Skoginfo)
Direktør Arne Rørå i Norskog vil ha større eiendomsrett.(Foto:Norskog/Skoginfo)

Under et møte om konsesjonsloven i forrige uke uttrykte nestleder i Venstre, Terje Breivik, vilje til å forhandle med regjeringspartiene om et skille mellom skog og jord i konsesjonsloven. Knut Storberget fra Ap viste også til at det er gode grunner til å vurdere regelverket for skog annerledes enn for jordbruk. Dette bør regjeringspartiene kunne støtte. skriver adm. direktør Arne Rørå i Norskog  i et debattinnlegg i Nordens Nyheter.

Opphev prisbestemmelse

Norskog  har lenge arbeidet for å fjerne konsesjonslovens begrensninger for skog og skogdominerte eiendommer og setter pris på den retning debatten om konsesjonsloven nå tar. Vi er meget tilfreds med at en samlet skognæring, fra industri til skogbruk og arbeidsgivere til arbeidstakere, i Skog22-prosessen uttalte at prisbestemmelsen i konsesjonsloven bør oppheves ved omsetning av skog- eller skogdominerte eiendommer. Også Norges Skogeierforbund har falt ned på dette synspunktet. Vi synes derfor det er beklagelig at Skogeierforbundet både i høringer på Stortinget og i andre offentlige sammenhenger snakker betydningen av denne dereguleringen ned. Skogeierforbundet uttrykker at de er komfortable med dagens regler og at de ikke oppfatter priskontrollen som særlig problematisk. Skogeierforbundet sitter antakeligvis for langt unna virkeligheten til å se problemet. Vi har i år opplevd flere tilfeller hvor skogeiere har blitt nektet konsesjon på kjøp av tilleggsarealer fordi myndighetene mente at prisen var for høy.

Konkurranseutsatt marked

Skogbruket henter sine inntekter i et konkurranseutsatt marked og det finnes tunge argumenter for hvorfor skogbruket ikke bør underlegges samme regelverk som jordbruket. Men, denne saken har en viktig prinsipiell side som i liten grad har fremkommet i debatten. Regulering av verdien på en privat eiendom er et meget sterkt inngrep i eiendomsretten. Eiendomsretten er en menneskerett på linje med f.eks ytringsfriheten. Det må kunne vises til svært stor samfunnsmessig nytte dersom man skal krenke en menneskerett. Jeg kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig samfunnsnytte knyttet til priskontroll på skogeiendom som forsvarer at staten skal overstyre eiendomsretten og regulere prisen på privat eiendom.

Nekter konsesjon

Når staten griper inn og nekter en skogeier konsesjon på kjøp av tilleggsarealer fordi prisen er for høy så er dette i realiteten et overformynderi hvor staten sier at skogeier ikke vet sitt eget beste og må skjermes mot seg selv. Eiendomsretten har lenge vært under press på mange områder. Dette gjelder ulike miljøspørsmål og ikke minst er dette synlig i rovdyrpolitikken. Nå bør vi forsøke å ta eiendomsretten tilbake steg for steg og bli herre i eget hus eller for den saks skyld på egen eiendom. Da må vi ikke la være å bruke de mulighetene vi har slik som vi nå opplever i spørsmålet om priskontroll på skogeiendommer, skriver Arne Rørå.

Direktør Arne Rørå i Norskog vil ha eiendomsretten tilbake gjennom konsesjonsloven( Foto: Norskog)
Direktør Arne Rørå i Norskog vil ha eiendomsretten tilbake gjennom konsesjonsloven( Foto: Norskog)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*