Skanska_bredde_illu mann

STOCKHOLM (AFX) Skanskas andel av de store kontraktene for La Guardia Airport i New York utgjør 70 prosent av en totale  kontraktsverdi på rundt 30,5 milliarder svenske kroner, skriver det svenske nyhetsbyrået Direkt i en pressemelding. Det var på torsdag ble det kjent at konsortiet inkludert Skanska vant den største kontrakten  i selskapets historie, en såkalt OPS-kontrakt (Offentlig  Privat Samarbeid). Skanska andel av kapitalinvesteringer vil være opp til 40 prosent og andelen av byggekontrakten på 70 prosent, vil bli delt likt mellom Skanska USA Building og Skanska USA Civil. Ingen reservasjon eller investering vil bli rapportert før den såkalte finans tett, noe som er ventet å finne sted i 2016. Byggearbeidene er ventet å starte umiddelbart opplyser selskapet. Det er  som kjent den største ordren i det svenske storkonsernet Skanskas historie.

Oljefondet sjuende størst

Skanska står  for  70 prosent av ordren i USA for å bygge ut  LaGuardia Airport i New York. Hele kontrakten er anslått til å være verdt over 30 milliarder kroner. Aksjen reagerte ved å gå opp 2,5 prosent på børsen i Stockholm. Oljefondet, som er Skanskas sjuende største aksjonær, satser 1,4 milliarder norske kroner i det svenske byggeselskapet. NBIM stemmer for 2 prosent av antall aksjer og har 1,9 prosent av selskapet. Folketrygdfondethar aksjer i Skanska for 80 millioner norske kroner. Oljefondeteier også 2 prosent i Skanskas hovedeier, investeringsselskapet Industrivärden, som eies av Svenska Handelsbanken. NBIM har aksjer for 1,2 milliarder norskekroner i Skanska. Den norske staten bør som en del av en industristrategi øke sitt innehav i Skanska, ifølge artikler i Nordens Nyheter.

Global  entreprenør

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli  førstevalget når det gjelder såkalt grønne prosjekt. Konsernet har i dag 57.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Norge er et a Skanska-konsernets viktigste markeder.

Norge  viktig marked

Etter en sterk avslutning på året 2014 leverer Skanska sin samlede virksomhet i Norge et driftsresultat på 488 mill (453 mill). Den samlede  omsetningen i selskapene ble 12,9 milliarder kroner. Til tross for en liten nedgang i omsetning sammenlignet med 2013, fortsetter  driftsresultatet å øke for tredje året på rad.n For årets første kvarta 2015 leverer Skanskas samlede virksomhet i Norge et driftsresultat på 109 millioner kroner (91 mill.). Den samlede omsetningen for selskapet ble 3,3 milliarder kroner (2,8 mrd.). Både driftsresultatet og omsetningen har økt, sammenlignet med første kvartal 2014. Den norske regjeringen satser på nye store eiprosjekter i Norge i 2015 og 2016. dermed har Skanska Norge omsatt for 24 milliarder kroner i 2013 og 2014.Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskap hadde en omsetning på 12,5 milliarder kroner og et driftsresultat på 382  millioner kroner året sett under ett. Omsetningen har gått noe ned sammenlignet med fjorårets, som var på 12,9 milliarder, mens driftsresultatet har fortsatt sin positive utvikling. Samlet ordrereserve er 9,5 milliarder ved utgangen av 2014, mot 8,9 milliarder for 2013. Kontraheringen i 4. kvartal har vært relativt beskjeden, men samlet for hele året har kontraheringen økt, i forhold til 2013.

Skanska vil bygge grønt

Spesielt vil jeg nevne at Skanska, sammen med ambisiøse kunder, leverte åtte av de ti prosjektene som fikk BREEAM-NOR-sertifikat av  Norwegian Green Building Council i fjor. Sammen med de vellykkede ferdigstillelsene av Powerhouse Kjørbo og Fornebu S, bekrefter  dette vår posisjon som den ledende grønne prosjektutvikler og entreprenør i det norske markedet, sier administrerende direktør Ståle Rød i Skanska Norge. Flere spennende Skanska-prosjekter hadde oppstart i fjor, både innenfor bygg og anlegg.  Selskapets spisskompetanse og erfaring har vært avgjørende for at disse prosjektene har blitt kontrahert.

– I fellesskap med det østerrikske entreprenørselskapet Strabag, bygger vi Nye Ulriken tunnel. Dette blir den første jernbanetunnelen i Norge som blir bygget ved hjelp av en såkalt tunnelboremaskin (TBM). Sammen med Entra har vi også startet arbeidet med å videreutvikleet nytt bydelssentrum i Oslo, som vil få navnet Sundtkvartalet. Bygget vil romme mer enn 30 000 kvadratmeter og en fjerdedel av arealet  vil bli brukt som vårt nye hovedkontor i Norge når det står ferdig i starten av 2017, forteller Rød.

NCC bygger i København

Det svenske byggekonsernet NCC har fått i oppdrag å bygge boliger på Islands Brygge i København forden danske pensjonskassen Pension Danmark. Ordren er verdt SEK 360 millioner. NCC skal bygge boliger på den første av i alt fem byggeområder . Dette skaper nye blokker på Islands Brygge Syd i København.Den første bolig markerer starten på byggingen på det siste byggbare arealet på på Islands Brygge i København. NCC er hovedentreprenør for byggearbeidene som starter 1. juni 2015, sier kommunikasjonssjef  Ghita Borring i NCC Construction Danmark til  NordensNyheter. Oljefondet har  aksjer for  580  millioner norske kroner i NCC, og  eier 2,26 prosent  av selskapet.
The  largest companies within  industry Construction of buildingsby turnover in the  Nordic countries:

Company Turnover (×1000) EUR

1 Skanska AB Access required Access required 15 062 267 ChangeValue
2 Kesko Oyj Access required Access required 9 315 000 ChangeValue
3 Peab AB Access required Access required 4 585 151 ChangeValue
4 Veidekke ASA Access required Access required 2 584 450 ChangeValue
5 Lemminkäinen Oyj Access required Access required 2 218 162 ChangeValue
6 JM AB Access required Access required 1 493 984 ChangeValue
7 Kvarv AS 953 042 ChangeValue
8 NCC Rakennus Oy Access required Access required 708 271 ChangeValue
9 SRV Yhtiöt Oyj Access required Access required 679 396 ChangeValue
10 Obos BBL

Source: Largest Companies)

Direktør Ståle Rød Skanska Norge legger vekt på  å  bygge   grønt(Foto:Skansaka   Norge)
Direktør Ståle Rød Skanska Norge legger vekt på å bygge grønt(Foto:Skansaka Norge)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*