CEO Johan karlstrøm i Skanska Ab jubler over ny norsk veisatsing og bygger gjerne mer i Norge(  Foto: Skanska)
CEO Johan Karlstrøm i Skanska Ab jubler over ny norsk veisatsing og bygger gjerne mer i Norge( Foto: Skanska)

Norge satser 130 milliarder på et nytt selskap, som i løpet av de neste tjue årene for å planlegge, bygge og vedlikeholde sju hovedveiene. Det er resultatet av et forlik som partene i regjering Høyre og Fremskrittspartiet møtte med Venstre og Kristelig Folkeparti. Dermed øker optimismen på den nordiske børsen i Stockholm Nasdaq OMX. Det norske oljefondet satser 1,4 milliarder norske kroner i Skanska( eier 2,03%), en halv milliaard i Johnson-gruppens NCC og en milliard i tre andre svenske entreprenørselskaper. Ved å la svenskene bygge veier unngår man kraftig inflasjon i Norge i en ny vekstfase de neste tjue årene, skrivere Nordens Nyheter.

Bygger med private

Et nytt veiselskap får ansvaret for sju større veistrekninger. I potten legger de fire samarbeidspartiene 130 milliarder kroner.– Dette er et vendepunkt for norsk samferdselspolitikk. Vi vil bygge vei på en ny og offensiv måte, innledet Linda Hofstad Helleland, samferdselspolitisk talsperson i Høyre. Hundre milliarder finansieres over statsbudsjettet og 30 milliarder finansieres med bomagift, skriver Nordens Nyheter.

-Selskapet får mye frihet og ansvar for å ta den riktige avgjørelsen, så lenge det blir fullt trykk på det som er selskapets viktigste oppgave, nemlig å bygge gode og trygge veier raskt og kostnadseffektivt, sier Abid Raja, en talsmann for Venstre. det betyr at svenske entreprenørselskaper som Skanska og Johnson-gruppens NCC vil få større og mer langsiktige oppdrag i Norge.

Vil asfaltere Norge

I stedet for årlige dragkamper i Stortinget, får det nye veiselskapet langsiktig finansiering.
– Det har vært en diskusjon om hvor mye penger vi bruker på vei, men veldig sjelden om hvordan vi bruker pengene, sier samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen.Bompengeandelen blir den samme som det er lagt opp til i eksisterende planer, mens Statens vegvesen består som statens viktigste veiutbygger.

– Vi har sett at for mange store veiprosjekter blir delt opp i små parseller for årlige bevilgninger, noe vegvesenet selv er frustrert over, sier Solvik-Olsen. Skanska er allerede en av de største aktørene når det gjelder veibygging i Norge.

Prosjekter  må på anbud

Arbeiderpartiet vil ikke sable ned forslaget umiddelbart, men mener det ikke er noen ting i veien for at Statens vegvesen kunne ha gjennomført utbygginga på samme måte som det nye selskapet.Noen dedikerte prosjekter skal også finansieres gjennom offentlig-privat samarbeid, såkalt OPS. Metoden er omstridt og noe Ap lenge har stilt seg kritiske til.

– Men dersom man kommer i mål tidligere, er det jo positivt. Det blir spennende å se, sier Ingvild Kjerkhol i Arbeiderpartiet.

Her skal det bygges

Det nye veiselskapet, som regjeringen har kommet til enighet om med KrF og Venstre, får 130 milliarder kroner og ansvaret for disse veistrekningene:

E39 Lyngdal – Ålgård
E18/E39 Kristiansand – Lyngdal
E18 Langangen – Grimstad
E6 Kolomoen – Moelv
E6 Moelv – Ensby
E6 Ulsberg – Melhus
E6 Ranheim – Åsen
Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde veistrekningene de neste 20 årene.NSB skal fortsette å kjøre tog i Norge, men flere av jernbanestrekningene skal konkurranseutsettes med mulighet for privat drift. I Sverige driver NSB Tågkompaniet AB, som drifter flere svenske togstrekninger, skriver Nordic News.

Samferdselsminister Ketil Storvik Olsen vil bygge fler veier i Norge og  må legge ut prosjektene på anbug( Foto: Regjeringen/ Heggo)
Samferdselsminister Ketil Storvik Olsen vil bygge fler veier i Norge og må legge ut prosjektene på anbug( Foto: Regjeringen/ Heggo)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*