Centralbanchef Stefan Ingves(Foto: Riksbanken)

Centralbankerna i Danmark, Norge och Sverige har ingått en principöverenskommelse om valutaswapfaciliteter för att stärka beredskapen i en krissituation och för att främja finansiell stabilitet i regionen, skriver den svenska Riksbanken i et pressmeddelande.

I överenskommelsen fastställs principerna för centralbankernas samarbete att swappa egna valutor med varandra exempelvis om en eller flera banker i en extraordinär situation skulle behöva likviditet i en annan skandinavisk valuta än sin hemlandsvaluta.

Överenskommelsen är ett resultat av diskussioner mellan de skandinaviska centralbankerna sedan 2019. Den kompletterar det samarbetsavtal rörande banker med gränsöverskridande verksamhet som de nordiska och baltiska centralbankerna undertecknade 2016.

Med utgångspunkt i denna överenskommelse har bilaterala valutaswapavtal ingåtts mellan Norges Bank och Sveriges riksbank samt mellan Danmarks Nationalbank och Norges Bank. Arbetet med ett avtal mellan Danmarks Nationalbank och Sveriges riksbank pågår.

Økta värdepapperköp

Den ökade smittspridningen och de skärpta restriktionerna innebär att det blir en ny nedgång i svensk ekonomi. För att ge ytterligare stöd i en osäker tid, förbättra förutsättningarna för en återhämtning och bidra till att inflationen stiger mot målet på 2 procent har direktionen beslutat att utöka och förlänga Riksbankens värdepappersköp från 500 upp till 700 miljarder kronor fram till den 31 december 2021. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på den nivån de kommande åren. Genom att utöka och förlänga värdepappersköpen skapar Riksbanken en trygghet i att det kommer att finnas omfattande penningpolitiskt stöd så länge som det behöv, skrev Riksbanken nyligs.

Norska finsministern Jan-Tore Sanner från Høyre( Fot: Regjeringen.no)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*