Konserndirektør for Kommunikasjon Siv Stenseth i SParebank 1 Østlandet( Foto: Mynewsdesk)

Sparebankstiftelsen Hedmark, SpareBank 1 Østlandets største eier som årlig tilføres store midler fra bankens overskudd, og Bane NOR Eiendom går sammen om å bygge Innlandet Science Park i Hamar. Bygget skal bli et fyrtårn innen forskning, innovasjon og business.

Sparebankstiftelsen Hedmark og Bane NOR Eiendom signerte den 25. mai en intensjonsavtale om at de sammen skal finansiere og reise et signalbygg, Innlandet Science Park i Hamar. Bygget skal plasseres i strandkanten sentralt i byen med umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen. Ambisjonen med prosjektet er høy.

– Med denne avtalen er vi i ferd med å realisere Innlandet Science Park. Vi skal sammen utvikle en nasjonalt ledende Science Park, med mål om en internasjonal posisjon innenfor utvalgte forsknings- og næringsområder, sier Tore Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark.

En Science Park er et økosystem hvor høyere utdanning og forskning er navet i et integrert samarbeid med gründere, kunnskapsbedrifter, investorer og offentlige aktører.

– Byggingen av denne kunnskaps- og forskningsparken er noe av det mest spennende vi som bank har kunnet bidra til gjennom årenes løp. Dette har stor betydning både for infrastrukturen i Innlandet og som en katalysator for utviklingen i næringslivet. At Sparebankstiftelsen Hedmark har løfteevne til å fremme skaperkraft og utvikling i regionen på denne måten, er i tråd med vår tradisjon og misjon som sparebank, så dette gleder oss stort, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

– Konseptet er velutprøvd. Ideen er at kunnskapsrike mennesker fra et mangfold av fagfelt og næringer kommer sammen, styrker fagmiljøer og skaper nye koblinger og ideer. I sum – og gjort riktig – viser erfaringen fra andre land at en Science Park styrker regionens attraktivitet og verdiskaping, sier Dobloug.

For å skape dette økosystemet legges det til rette for gode møteplasser og aktiviteter som gjør det mulig for mennesker å møtes og utvikle samarbeid og ideer.

Sparebankstiftelsen Hedmark planlegger også å kanalisere et titalls millioner kroner årlig, av sine utdannings- og forskningsmidler, til aktivitet som finner sted i Innlandet Science Park for å forsterke satsingen. Innlandet Science Park er også planlagt med lokalisering i Elverum og Kongsvinger.

– Bygget vi planlegger på Hamar skal ha en attraktivitet ikke bare regionalt, men også nasjonalt. Plasseringen i Hamar er sentral, og vil også være interessant for aktører som i dag har hele eller deler av sin virksomhet i hovedstadsregionen. Målet er å utvikle Innlandet Science Park Hamar gjennom flere faser, på til sammen over 30 000 kvadratmeter. Første byggetrinn har et foreløpig omfang på 12 000 – 15 000 kvadratmeter, sier prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane Nor Eiendom.

– For å være attraktive har vi en klar ambisjon om at dette prosjektet skal ha et arkitektonisk uttrykk og løsninger som sikrer posisjonen som et regionalt sentrum for innovasjon og næringsliv, legger prosjektdirektøren i Bane Nor Eiendom til.

Både Tore Anstein Dobloug i Sparebankstiftelsen Hedmark og Per Atle Tufte i Bane NOR Eiendom er tydelige på at et suksesskriterium for Innlandet Science Park Hamar er at man er i stand til å skape og utvikle relasjoner og samarbeid som leder til innovasjon og kommersielle muligheter på tvers av fagdisipliner og bransjer.

– Etter lanseringen av ideen for et par år siden har vi fått svært mange positive tilbakemeldinger og flere bedrifter og miljøer har allerede meldt sin interesse for å være lokalisert i det nye bygget. De ser at samarbeid på tvers av sektorer er veien å gå for å styrke konkurranseevnen, sier Tore Anstein Dobloug.

Intensjonsavtalen mellom Bane NOR Eiendom og Sparebankstiftelsen Hedmark legger til grunn at en detaljert reguleringsplan kan vedtas i 2022, med byggestart i 2023.

Om partnerne:

Bane NOR Eiendom AS

Bane NOR Eiendom (BNE) eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. BNE er en av Norges største eiendomsaktører med om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Med sterk satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er BNE en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge.

Sparebankstiftelsen Hedmark

Stiftelsen er en allmennyttig finansstiftelse. Stiftelsen forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere Sparebanken Hedmark igjennom 175 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den største eieren i SpareBank 1 Østlandet og en del av utbyttet som Stiftelsen mottar fra banken, deles hvert år ut som gaver til hedmarkssamfunnet. Stiftelsen skal gjennom sitt strategiske eierskap i banken, kapitalforvaltningen og gavevirksomheten bidra til å utvikle regionen til beste for både innbyggere og næringsliv. Stiftelsen er en av landets største finansstiftelser med en samlet formue på 9,3 milliarder kroner.

Planene for Innlandet Science Park ble presentert i Hamar den 25. mai.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*