Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen vil dempe veksten i boligprisene( Foto: Stortinget)
Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen vil dempe veksten i boligprisene( Foto: Stortinget)

Finansminister Siv Jensen ba nylig Finanstilsynet dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren. I pressemeldingen fra departementet heter det at sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for finansiell ustabilitet som vil gi et tilbakeslag i norsk økonomi. Samtidig er det avmattning i norsk økonomi,og fallende oljepriser. Da er høyere rente enn i  konkurrentland land, rett og slett  feilslått  pengepolitikk. Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge sier til E 24 at han heller vil ha boligskatt, noe som er et finanspolitisk virkemiddel. Dermed gir Siv Jensen et slags direktiv til sentralbanksjefen, noe som vil ramme eksportnæringen, skriver Nordens Nyheter. Vi tror sentralbanksjef Øystein Olsen ville ha senket renten med 0,25 prosent.

Eksperter tok feil

Norges Bank kuttet likevel ikke renten til tidenes laveste nivå i Norge. Det forventet nær sagt alle toppøkonomer. Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea ventet at Norges Bank ville senke renten. Samtlige meglerhus forventet at sentralbanksjef Øystein Olsen skulle senket styringsrenten med 0,25 prosentenheter. Dermed ville en styringsrente på en prosent fra Norges Bank, vært det laveste nivået i sentralbankens historie. Nå rammer relativt høy rente den norske renten eksportnæringen. Siv Jensen driver feilaktig pengepolitikk, mens Finans Norge driver med finanspolitikk, noe som rammer alle Norges boligeiere i nedgangstider.

Renten ned i juni

Tradisjonell eksport til vår største handelspartner Sverige vil nå bli sterkt svekket. Den svenske riksbanken har en negativ rente på – 0,25 prosent og neste rentemøte i Stockholm er 29. april. Den lave svenske renta har vært en av hovedårsakene til at sentralbanksjef Øystein
Olsen burde( les: ville) ha senket renten torsdag. Samtlige 13 makroøkonomer TDN Finans har snakket med trodde at Olsen ville kutte renten fra 1,25 til 1,0 prosent – som ville vært den laveste styringsrenten noensinne i Norge. Samtidig med rentebeslutningen kommer Pengepolitisk rapport, der sentralbanken legger frem sine renteforventninger fremover. Flere av økonomene TDN Finans har snakket med tror den nye rentebanen sentralbanken legger frem vil inneholde en 50 prosents sannsynlighet for et ytterligere kutt i renten. Økonomene tror Norges Bank vil vise til
tre begrunnelser for rentekutt i juni: Lavere renter ute Svakere lønnsvekst,utsikter til svakere vekst i norsk økonomi, skriver Dagens Næringsliv. Nordens Nyheter har i lang tid holdt på at renten ville senkesmed 0,5 prosent frem til sommeren.

Prisene vil stige

Dermed var denne rentebeslutningen et resultat av at finansminister Siv Jensen vil samordne sin penge- og finanspolitikk. Hun vil forhindre at boligboblen sprekker, men det er trolig bare større tilbud av boliger som kan dempe veksten i boligprisene, som trolig baare vil
fortsette å stige. Jensen skaper større problemer for folk flest ved å gjøre bankene mindre fleksible. Det er i tillegg en lite sosial boligpolitik, skriver Nordic News i en rentekommentar.

Sentralbanksjef Øystein Olsen  i Norges bank ville helst ha senket renten med en kvart prosent. Nå  frykter han at Harryhandelen vil øke igjen(Foto: Norges Bank)
Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges bank ville helst ha senket renten med en kvart prosent. Nå frykter han at Harryhandelen vil øke igjen(Foto: Norges Bank)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*