Sentralbanksjef Mario Draghi, var tidligere sjef for Banca d`Italia(Foto: ESB)
Sentralbanksjef Mario Draghi, var tidligere sjef for Banca d`Italia(Foto: ESB)

 

Den globale økonomien vokser moderat i 2014 og 2015 ifølge OECDs World Economic Outlook. OECD-økonomiene styrkes med en aktiv pengepolitikk,finansiell støtte og færre finanspolitiske innstramminger, skriver OECD i sin ferske konjunkturraport. ESB, den europeiske sentralbanken, kutter trolig styringsrenten med en kvart prosent fra dagens 0,5 prosent, skriver Nordens Nyheter.

Sentralbanksjef Mario Draghi vil sette ned renten ytterligere i tiden som kommer. Styringsrenten som idag er 0,5 prosent, påvirker som har ligget på samme nivå siden juli i 2012. ESB`s styre vurderte ytterligere rentekutt under forrige sentralstyremøte men det var bred enighet om å la renten være uendret. Svak vekst gjør at man må senke renten med minst en kvart prosent.

– En gradvis gjenoppretting burde begynne i andre halvdel av 2013, sier Mario Draghi. Samtidig som det ikke er ventet endringer i forventet inflasjon. I 2014 er inflasjonen ventet å ligge på gjennomsnittlig 1,3 prosent. I Storbritannia er det også rekordlav styringsrente, og sentralbanken Bank of England holder renten uendret på 0,5 prosent.

Moderat nedgang

OECD spår at ledigheten faller moderat, og det anslås at vi får 11,25 millioner fler arbeidsledige ved utgangen av 2015 enn før finanskrisen. Inflasjonspresset vil være dempet, men OECD avviser at det er fare for deflasjon. Hva OECD ikke skriver noe om er fare for stagflasjon, som betyr stagnasjon ved siden av gallopperende inflasjon. Et scenario som neppe er aktuelt i dag. Veksten i store fremvoksende økonomier anslår OECD forblir beskjeden med strammere finans- og kredittforhold. I tillegg demper tilbudsbegrensninger produksjonsveksten. OECD mener det er nødvendig at pengepolitikken vil stimulere, særlig i eurosonen. Derfor er et nytt rentekutt berettiget som følge av den lave inflasjonen.

Må ha stimulanser

I Kina er det behov for en stimulerende pengepolitikk. Neddempingen i den finanspolitiske konsolidering i USA og i noen eurosoneland er berettiget, men i Japan bør konsolideringen fortsette som følge av den høye statsgjelden, skriver OECD, som ser et fortsatt behov for gjennomføring av strukturelle reformer i alle økonomier. Følgene av en nedkjøling i Kina og sårbarheten i landets banksystem er usikker. I eurosonen er det risiko for at inflasjonen kan svekkes ytterligere med lavere vekst enn ventet.

Tar seg opp igjen

OECD venter at den økonomiske veksten i USA vil ta seg opp i 2014, men tar forbehold for vekstanslagene for 2014, skriver «Economic Outlook». I november ventet OECD en reel BNP-vekst i USA i 2014 på 2,9 prosent, mens de nå ser en vekst på 2,6 prosent. For 2015 har de hevet anslaget fra 3,4 til 3,5 prosent. OECD mener pengepolitikken er tilpasset arbeidsmarkedet. Ettersom den økonomiske situasjonen normaliseres venter man at pengepolitikken blir strammere og at rentene øker i midten av 2015.Etter 2015 tror OECD presset om å kutte i offentlige utgifter vil gjenoppstå. Husholdningens finansielle situasjon i EU er bedret og anses som en risiko for vekstanslagene fordi det kan redusere spareraten og øke forbruket mer en anslått.

Venter økt aktivitet

OECD venter at den økonomiske aktiviteten i euroområdet vil fortsette å øke i 2014 og 2015, men farten vil fortsatt være moderat, og inflasjonen dempet, fremgår det av OECDs World Economic Outlook-rapporten publisert denne uken. OECD tar opp BNP-anslagene for 2014 og 2015 fra henholdsvis 1,0 og 1,6 prosent til 1,2 og 1,7 prosent. Derimot tar de ned anslagene for inflasjonen fra 1,2 prosent i 2014 og 2015 til henholdsvis 0,7 prosent og 1,1 prosent. I de mer sårbare landene er det særlig stramme kredittforhold og høy gjeld som demper den økonomiske aktiviteten. OECD mener Den europeiske sentralbanken (ESB) bør redusere rentene ytterligere gitt den svært lave inflasjonen og risikoen for deflasjon. OECD vil gjennomføre ukonvensjonelle tiltak dersom inflasjonen ikke returnerer til sentralbankens mål, eller om deflasjon truer, skriver Nordic News.

Sentralbanksjef Mario Draghi, var tidligere sjef for Banca d`Italia(Foto: ESB)
Sentralbanksjef Mario Draghi, var tidligere sjef for Banca d`Italia(Foto: ESB)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*