Sentralbanksjef Øystein Olsen senker trolig den norske styringsrenten med 0,5 prosent 18. juni.  Den negative svenske styringsrenten tvinger ham til å senke renten. (Foto: Regjeringen)
Sentralbanksjef Øystein Olsen senker den norske styringsrenten med 0,5 prosent 18. juni. Den negative svenske styringsrenten tvinger ham til å senke renten. (Foto: Regjeringen)

Norges Bank senker styringsrenten med inntil en kvart prosent  som er et historisk lavt nivå. Kraftig tilflytting og lave renter driver nå opp prisene på boliger i Norge viser tall fra Eiendom Norge. DNB Eiendom la nylig frem frem en fersk utgave av den landsomfattende undersøkelsen «Eiendomspuls», som viser at boligkjøperne tror på videre prisvekst. Rentenedgang i Norge fortsterker bildet selvom flere av bankene har tatt ut lavere rente på forhånd, skriver Nordic News. Norsk eksportindustri får dermed bedre villkår i forhold til konkurrentlandet Sverige.

Gunstig å kjøpe bolig

– Nordmenn har ståltro på boligmarkedet. Det er ingen redsel å spore for et boligprisfall. Det store flertallet foretrekker fremdeles å kjøpe bolig før de selger, sier administrerende direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom. Hele 63 prosent av de spurte tror det vil være mest gunstig å selge bolig i dagens marked, mens 29 prosent mener det vil være mest gunstig å kjøpe. Boligmarkedet i de store norske byene er sterkt og prisene fortsetter å stige som følge av at tilbudet er for lavt i forhold til etterspørselen.

Prisene moderat opp

Onsdag legger eiendomsmeglerbransjen frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for mai.Ved utgangen av april var de gjennomsnittlige boligprisene 6,3 prosent høyere enn i 2014. Uendrete priser ut året vil gi en årsvekst på 7,4 prosent.

– Men normale sesongvariasjoner, sannsynlig innstramminger fra departementet og oljebrems tilsier imidlertid noe utflating og nedgang i prisene ut året, sier administrerende direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom, som venter venter en en svak prisoppgang i mai. Han understreker han at det er store regionale forskjeller.

– Vi har lenge ventet utflating i boligprisene, men ser ingen tendenser til det i Oslo. Med byens kraftig tilflytting og dagens lave lånerenter er kjøpekraften så stor at vi nå tror på vedvarende høye priser i Oslo, sier Halvorsen. Fra april 2014 til april 2015 steg boligprisene i Oslo 11,4 prosent, ifølge meglerbransjens landsomfattende bruktboligstatistikk.

Måtte senke renten

Svakere signaler fra og oppsigelser i oljeservicenæringen tvan I Sverige er styringsrenten minus 0,25 prosent foran neste rentemøte i den svenske Riksbanken 2. juli. Norges Bank kan ikke la eksportindustrien leve med en norsk rente som er en prosent høyere enn den svenske styringsrenten. Derg  Norges Bank til å senke renten med en kvart prosent på rentemøtet i Oslo 18. juni.  Norsk eksportindustri kunne ikke leve med et rentesprik på 1 prosent i forhold til Norges største handelspartner Sverige( eksklusive eksport av olje og gass).

Boligprisene i Norge har steget jevnt og trutt det siste året, men nå begynner det å butte i store deler av Norge. Det er bare i Oslo og på det sentrale Østlandsområdet at boligprisene i mai unngår et fall, ifølge den ferske statistikken til Eiendom Norge. Dermed øker trolig de norske boligprisene ytterligere  til høsten.

Sentralbanksjef Stefan Ingves har sørget for negativ styringsrrente i Sverige. Det betyr at bankene må betale for å sette penger i Riksbanken i Stockholm( Foto: Riksbanken)
Sentralbanksjef Stefan Ingves har sørget for negativ styringsrrente i Sverige. Det betyr at bankene må betale for å sette penger i Riksbanken i Stockholm( Foto: Riksbanken)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*