Greg Garland var med på å fisjonere Conoco Phillips ut av Phillips66( Foto: Foto: Emailtheboss.com)
Greg Garland var med på å fisjonere Conoco Phillips ut av Phillips66 i 2014( Foto: Emailtheboss.com)

Sametinget ber Oljefondet trekke investeringene i selskapene som har skapt enorme protester i USA. Donald Trump og norske banker er også involvert.Aftenposten skrev i helgen at Norges største finanskonsern, DNB, har gitt milliardlån for å finansiere en omstridt oljerørledning i USA. Nordens Nyheter skriver idag at oljefondet også har investert 4,5 milliarder i ConocoPhillips, som ble dannet ved en fisjon og et oppkjøp i 2012. Det gjør Phillips66 og ConocoPhillips til verdens største upstream& downstream-selskap innen olje og gass, skriver Nordens Nyheter. Prosjektet har ført til enorme protester, fordi oljerørledningen er planlagt å gå under Standing Rock Siouxindianernes hovedkilde til drikkevann. Urbefolkningen frykter at eventuelle oljelekkasjer vil forurense vannkilden deres og at byggearbeidet vil ødelegge hellige steder i reservatet. DNB er imidlertid ikke den eneste norske aktøren som knyttes til oljerørledningen Dakota Access. Oljefondet har investert 10,2 milliarder kroner i selskapene som er ansvarlige for utbyggingen og driften av  denne og andre rørledningr. Bakgrunn: DNB bidrar med milliarder til omstridt oljerørledning, som har fått Siouxindianerne i USA til å gå rettens vei.

Utvinner norsk olje

Det er tre selskaper som via ulike datterselskaper er ansvarlig for å bygge, eie og drifte oljerørledningen; Energy Transfer, Sunoco Logistics og Phillips 66. Oljefondet hadde ved årsskiftet betydelige investeringer i alle tre:

2,4 milliarder kroner i rentepapirer i Energy Transfer Partners.
442 millioner kroner i rentepapirer i Sunoco Logistics.
2,9 milliarder kroner i aksjer i Phillips 66, samt rundt 1 milliard i rentepapirer i samme selskap og datterselskapet.

Det vil si at Oljefondet har investert over 6,7 milliarder kroner i selskapene som er ansvarlige for oljerørledningen, som har fått urbefolkningen til å gå rettens vei. Phillips66 og ConocoPhillips har formelt fisjonert, men oljefondet har investert 4,5 milliarder kroner i ConocoPhillips med hovedkontor i Houston. Dermed satser oljefondet direkte og indirekte 10, 2 milliarder i dette ogandre prosjekter. Phillips66 og ConocoPhillips delte selskapet i to i 2012. Aksjonærer i ConocPhillips fikk aksjer i Phillips 66.

Tidligere statssekretær Harald J. Norvik, sitter i styret i ConocoPhillips Incorporated, som eier ConocoPhillips, Norway, som igjen utvinner olje på Ekofisk-feltet, der Phillips fant olje i 1968.

– Vi kan dessverre ikke kommentere enkeltselskaper, sier kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank/Oljefondet til Nordens Nyheter. Til tross for betydelige summer, sitter Statens pensjonsfond Utland (SPU, forvaltet av Norges Bank Investment Management (NBIM)) igjen med små eierandeler i selskapene. Oljefondet opplyser at de forventer at selskaper deinvesterer i, respekterer og tar hensyn til menneskerettighetene. Støttespillerne til Siouxindianerne mener nettopp at

urfolksrettighetene og menneskerettighetene trues av oljerørledningen. Nordens Nyheter har ikke fått tak i Johan H. Andresen,

formann i oljefondets etiske komitee for å få en kommentar.

Skal ikke samarbeide

4. april 2012 kunngjorde Conocophillips [NYSE: COP] at selskapets styre godkjente salg av sin nedstrømsvirksomhet. Den

resulterende oppstrømsvirksomheten beholdes av Conocophillips og ble ledet av styreformann og CEO Ryan Lance.

Nedstrøms selskapet, skulle ledes av styreformann og administrerende direktør Greg Garland, i Phillips 66. Begge selskapene

har hovedkontor i Houston.

De to nye selskapene ble fisjonert ved utdeling av aksjer i Phillips 66 til eierne i Conocophillip.nConocophillips. De fikk aksjer i

Phillips 66 for hver andre aksjer i Conocophillip etter en avtale.Phillips 66 delte også ut stamaksjer vil ikke bli distribuert og

enhver brøk del av Phillips 66 og noen aksjer ble solgt. Etter fordeling av Phillips 66 ordinære aksjer, vil Phillips 66 være en

uavhengig, børsnotert selskap uten at CoonocoPhillips Inc. har ingen aksjer i selskapet.

Verdens største selskap

Conocophillips har fått en kjennelse fra Internal Revenue Service om at, etter fordelingen at fordelingen av Phillips 66 ordinære

aksjer tilsier at transaksjoner generelt ikke vil være skattepliktige for aksjonærer til Conocophillips eller amerikanske eiere av

Conocophillips. Conocophillips aksjonærer mottok ordinære aksjer i Phillips 66 ordinære aksjer og beholdt samtidig sine

Conocophillips aksjebrev. Phillips 66 ble et globalt nedstrømsselskap bestående segment ledende raffinering og markedsføring,

midtstrøms og kjemivirksomhet, mens Conocophillip ble bransjens største globale oppstrømsselskap. Begge med hovedkontor

i Houston, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Harald J. Norvik, tidligere konsernsjef i Statoil sitter i styret i ConocoPhillips inc.) Foto: Conoco Phillips)
Harald J. Norvik, tidligere konsernsjef i Statoil sitter i styret i ConocoPhillips inc.) Foto: Conoco Phillips)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*