Neil Chapman in Exxon Mobile (Photo: IHS)

ExxonMobil selger såkalt oppstrøms virksomhet i Norge for 4,5 milliarder dollar eller 42,7 milliarder kroner, opplyser konsernet i en pressemelding. Transaksjonen inkluderer eierandeler i mer enn 20 produserende felt som stort sett drives av Equinor, inkludert Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord og Fram, med en samlet produksjon på cirka 150 000 oljeekvivalenter fat per dag i 2019, skriver Exxon Mobil i en pressemelding.-Målet vårt er å ha den sterkeste og mest konkurransedyktige Upstream-porteføljen i bransjen, sier Neil Chapman, seniordirektør i ExxonMobil Chemical. 

-Det oppnår vi ved å legge til det beste settet med prosjekter vi har hatt på mange år og avhende eiendeler som har lavere langsiktig strategisk verdi. Dette salget er en viktig del av avhendingsprogrammet vårt, som er i rute for å oppfylle vårt mål på 15 milliarder dollar innen 2021. 

Større norsk eierandel
Når det amerikanske oljeselskapet nå selger sine eierandler på norsk sokkel øker det indirekte eierskapet i morselskapet ENI Spa. De norske feltene alene har liten betydning i en større sammenheng, men når ENI kommer inn som eier i de samme norske feltene har oljefondet(NBIM) en eierandel i ENI på 1,59 prosent, mens man bare eide 0,94 proent i Exxon Mobile. NBIM satser fortsatt 23,4 milliarder norske kroner i en strategisk investering i Exxon Mobile, mens man har investert 7,9 milliarder kroner i ENI Spa ifølge Norges Banks beholdningsverdier fra 2018. Dermed øker den norske eierandelen på de kjøpte feltene der Equinor(Statoil) stort sett er operatør, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Avsluttes i fjerde kvartal

Transaksjonen forventes å avsluttes i fjerde kvartal 2019, under forutsetning av standardvilkår, inkludert sedvanlige godkjenninger fra regulerende myndigheter. De fleste av ExxonMobil-ansatte som blir påvirket av salget vil overføre til stillinger i Vår Energi.

I 2017 solgte selskapet sine eierandeler i de ExxonMobil-opererte feltene Balder, Jotun Ringhorne og Ringhorne East til Point Resources.

ExxonMobil-raffineriet i Slagen og nettverket av omtrent 250 uavhengige eide Esso-merkede detaljiststeder er ikke berørt av avtalen, skriver ExxonMobil

Største børsnoterte oljeselskap

ExxonMobil, det største børsnoterte internasjonale olje- og gasselskapet, bruker teknologi og innovasjon for å dekke verdens voksende energibehov. ExxonMobil har et bransjeledende inventar av ressurser, er en av de største raffinaderiene og markedsførere av petroleumsprodukter, og dets kjemiske selskap er et av de største i verden. For mer informasjon, besøk www.exxonmobil.com eller følg selskapet på Twitter på www.twitter.com/exxonmobil.

 – Vi er stolte av å kunne fortsette å bygge et stort norsk olje- og gasselskap, sier seniorpartner Tor Espedal i HitecVision.
 – Fra vi etablerte Point Resources ved å slå sammen nisjeselskapene Core, Spike og Pure i 2016, gjennom kjøpet av ExxonMobils egenopererte virksomhet i 2017, og fusjonen med Eni Norge for å opprette Vår Energi i 2018, har dette vært en fantastisk reise, sier han til nettstedet E 24. 
En andel på 20 prosent o Ormen Lange-feltet er solgt(Foto: Wikipedia)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*