Konsernsjef Christian Rynning Thønnesen i Statkraft, som eier 52,1 % i Fosen Vind DA(Foto: Statkraft)

Den nordiske investeringsbank (NIB) har inngått en 15-årig låneavtale med TrønderEnergi AS. Lånet på 600 millioner kroner skal delfinansiere TrønderEnergis andel i fem av seks vindparker i Fosen Vinds landbaserte vindkraftprosjekt i Midt-Norge. Vindkraft er en av de mest bærekraftige måtene å produsere strøm på. Takket være sine gode vind og vannkraftressurser og tidligere investeringer, har Norge en kraftlagringskapasitet som gir en utmerket reguleringskapasitet. Derfor anses potensialet for å integrere vind i kraftsystemet som gunstigere enn i de fleste deler av Europa. Prosjektselskapet Fosen Vind DA eies av de norske strømselskapene TrønderEnergi (7,9 %) og Statkraft (52,1 %) og det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA (40 %).

Fosen Vind er et landbasert vindkraftprosjekt, som består av seks vindparker. Når alle vindparkene er ferdigbygget, vil de produsere totalt 3,6 TWh fornybar energi hvert år. NIB finansierer fem av  vindparkene med en samlet produksjon på 2,7 TWh, og disse er Storheia, Kvenndals- og Harbaksfjellet, Hitra og Geitfjellet. Roan vindpark (900 TWh) vil ikke bli finansiert av NIB-lånet siden det sto ferdig allerede i 2018, skriver Den Nordiske Investeringsbanken i en pressemelding..

Byggingen startet i 2016 og igangkjøringen vil være ferdig i 2020. Den totale kraften som produseres i parken vil for det meste bli levert til det nasjonale nettet og dekke behovet til rundt 170 000 husstander.

Prosjektselskapet Fosen Vind DA eies som nevnt av de norske strømselskapene TrønderEnergi (7,9 %) og Statkraft (52,1 %) og det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA (40 %).

Vindkraft er en av de mest bærekraftige måtene å produsere strøm på. Takket være sine gode vind og vannkraftressurser og tidligere investeringer, har Norge en kraftlagringskapasitet som gir en utmerket reguleringskapasitet. Derfor anses potensialet for å integrere vind i kraftsystemet som gunstigere enn i de fleste deler av Europa.

Viktig finansinstitusjon

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med

Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, Origination, på tlf. +358 10 618 0239, yngve.soderlund@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, på tlf. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.

Vindkraft i regi av Statkraft(Foto: Statkraft)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*