Porteföljeforvalter Linn Idsö Brenne er fotografert av SEB.

De siste to årene har Storebrand revitalisert Filipstad Brygge, herunder rehabilitert og bygget på ett av de fire byggene. Blant annet er det etablert en ny bedriftsrestaurant på gateplan og en takterrasse til felles bruk for alle leietakerne. Øvrige fellesfasiliteter og uteområdene, er også betydelig oppgradert.

– Vårt mål nummer 1 med revitaliseringen av Filipstad Brygge var å beholde våre store leietakere, sier forvalter for Storebrand Livsforsikring, Linn Brenne som tilføyer: Vi har hele tiden hatt tett dialog med våre leietakere for å sikre at grepene vi har gjort svarer til deres forventninger. Denne forlengelsen med SEB er beviset på at vi har lykkes, sier hun og legger til: vi har nå kun litt over 1700 kvm ledige kontorarealer i bygget som er totalrehabilitert.

– Et annet sentralt grep i prosjektet er separeringen av to av byggene på gateplan som utgjør forlengelsen av Ruseløkkveien. På den måten skaper vi mer gateliv, og vi har etablert et nytt og moderne inngangsparti, fortsetter Linn Brenne.

I tillegg innebærer avtalen med SEB at det skal utføres en omfattende rehabilitering av dagens lokaler. Ikke minst vesentlige tekniske oppgraderinger.

– Vi får nå kontorlokaler i kjent SEB-design med et moderne uttrykk og tilpasset dagens virksomhet med mer flyt mellom etasjene, sier Johan Persson, Country Manager for SEB i Norge.

– De ansatte setter også stor pris på den revitaliseringen som har skjedd i nabobygget og i bespisningsområdet. Vi gleder oss til å få en modernisering av våre lokaler og ser frem til 10 nye år som leietaker, sier han.

Som del av prosjektet har Storebrand inntatt flere miljøtiltak som løfter eiendommen til energiklasse B og BIU Excellent. Ved beplantingen av uteområdene har det vært høyt fokus på biologisk mangfold med bruk av stedegne arter. Den økologiske verdien er dessuten økt betraktelig ved at det nå er 600 kvm med beplantet areal mot tidligere 40 kvm.

– I sum blir dette et prosjekt i god Storebrand-ånd, og vi er svært fornøyde med å kunne fortsette å ha SEB som leietaker, avslutter Linn Brenne.

For mediehenvendelser:

Linn Idsø Brenne
Porteføljeforvalter, Storebrand Livsforsikring
Storebrand Asset Management AS
Mobil: +47 924 00 494

Filipstad Brygge fotografert av Storebrand/SEB.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*