Jarand Rystad i Rystad Energy
Jarand Rystad i Rystad Energy

Oljeselskapene hever sine anslag for investeringer i 2014 mer enn ventetOljeselskapene venter endelige investeringer til 223,7 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). På forhånd var det ventet olje- og gassinvesteringer på 223,3 milliarder kroner. Anslagene ligger dermed 25 milliarder kroner høyere enn for 2013. Oljeindustrien drøftet bransjens fremtidsutsikter under en konferanse på Aker Brygge i Oslo torsdag, skriver Nordens Nyheter.

Konferansen Oslo Floating Production Event 2014 fant sted på Aker Brygge i INTSOK`s regi steed torsdag. Konferansen drøftet markedsutsikter for flytende produksjonsindustri samt trender innen FPSO-virksomhet ved BW Offshore og Teekay. Det var en spesialsesjon om gass med sentrale aktører Shell, Technip, SBM, Samsung, Petronas og Höegh LNG, som presentere de mest avanserte FNLG prosjekter over hele verden. I tillegg vurderte man de se på risikomessige ved bransjen, og konferansen vil bli avsluttet med tapas og tid for mingling og nettverksbygging.Jarand Rystad, administrerende direktør i Rystad Energy, foredro om «The Floating Production Market – Global Trends» Høyere anslag

Høyere norske anslag

SSB skriver at investeringsanslaget for 2014 er 500 millioner kroner høyere enn oljeselskapene hadde oppgitt i fjerde kvartal ifjor, og 25 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag for 2013. Investeringer i letevirksomhet i 2014 er anslått til 34,4 milliarder kroner, 3,5 milliarder kroner høyere enn oljeselskapene oppga forrige kvartal. Investeringer til feltutbygging blir anslått til 80,4 milliarder kroner i 2014, én milliard høyere enn anslått i fjerde kvartal ifjor. Investeringer til felti drift er anslått til 98,4 milliarder kroner i år, 3,8 milliarder kroner mer enn ved forrige kvartal og 2,2 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag gitt for 2013. SSB skriver at anslagene i samtlige investeringskategorier øker sammenlignet med tilsvarende anslag i 2013. Opplysningene i SSBs undersøkelse er hentet inn fra operatørene fra norsk kontinentalsokkel i midten av februar. I 2013 utgjorde de samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel 209,1 milliarder kroner. Det endelige investeringene ble ifjor 2,8 milliarder kroner lavere enn det som ble anslått i fjerde kvartal. Særlig er det anslag for landvirksomheten som trekker ned, og utgjorde 3,6 milliarder kroner  ifjor. På den annen side var investerte oljeselskapene på norsk sokkel i fjor 36 milliarder kroner mer enn året før. Økningen kom innenfor feltutbygging, felt i drift, leting og rørtransport, skriver Nordens Nyheter.

 

Oljerigg på Statfjord. Foto: Harald Pettersen
Oljerigg på Statfjord. Foto: Harald Pettersen

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*