CEO Antony Jenkins i Barclays Bank kan gå på en smell som følge av fallende oljepris(Foto: barclays)
CEO Antony Jenkins i Barclays Bank kan gå på en smell som følge av fallende oljepris(Foto: Barclays)

Lave oljepriser kan stimulere til vekst i Europa, USA og Asia. Men bankene Barclays og Wells Fargo står overfor mulige tap utlån et på 850 millioner dollars som er gitt to olje- og gasselskaper, skriver TDN Finans. Prisfallet på olje rammer nå de internasjonale bankene. Barclays og Wells Fargo ledet ifølge Financial Times et lån på 850 millioner dollars for å gjennomføre en fusjon av de amerikanske oljeselskapene Sabine Oil & Gas og Forest Oil. Manglende garantier kan føre til tap. Norges Banks Investment Management satser 10,5 milliarder kroner i Wells Fargo, som er fondets største amerikanske bankinvestering. Oljefondet har investert 8,7 milliarder (1,96%) i Barclays Bank, skriver Nordens Nyheter

Financial Times fremholder at dette er et tegn på hvordan det dramatiske fallet i oljeprisen begynner å få skadelige følger i den videre økonomien.Opplysninger om lånet ble kjent idet delegatene til Opecs ministermøte samles i Wien for å drøfte prisfallet og overskuddet på olje i verdensmarkedet.Ringvirkningene fra et prisfall på 30 prosent siden juni, sprer seg ut over energisektoren, og rammer valutaer, nasjonalbudsjetter og aksjer i energiselskaper.Investorer avsto fra å kjøpe lånet da det først ble lagt ut i juni. Ifølge markedsaktører har fallende oljepriser og usikkerhet i kredittmarkeder tiddligere ødelagt nye forsøk på å selge eller syndikere lånet.Barclays og Wells Fargo ønsker ifølge FT.com ikke å kommentere opplysningene.

Kan stoppe felt

Ettersom bankene som garanterte for lånet ikke er i stand til å overføre det til investorer, står de nå overfor tap på transaksjonen, idet verdien av gjelden til de to oljeselskapene svekkes, skriver FT.Konkurrerende banker anslår at lånet på 850 millioner dollar, hvis det forsøkes syndikert nå, vil kunne gå for så lite som 60 cent på dollaren.Et annet lån, ledet av UBS og Goldman Sachs, for å finansiere investeringsselskapet Apollos kjøp av Express Energy Services skulle vært solgt tidligere i uken, men er ifølge FT utsatt.Goldman avslo å kommentere opplysningene, mens UBS ikke umiddelbart besvarte en forespørsel om kommentar, skriver avisen.Før den lukkede delen av Opec-møtet i Wien, kommer det blandede signaler fra medlemslandenes oljeministre. Dermed kan oljeprisen falle ned mot 70 dollars per fat, som er grensen for lønnsomhet på vanskelige felt på havbunnen på den norske kontinentalsokkelen.

Økonomisk vekst

OPEC-møtet vil være positivt for tradisjonell industri, flyselskaper og annet næringsliv fordi olje og bensin blir vesentlig billigere. Dette kan føre til ny vekst i den globale økonomien, og føre oss nærmere en renteøkning i USA og Europa. Men da må oljeprisen stabilisere seg nær 70 dollars per fat eller lavere, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Wells Fargo kan gå på en smell som følge av lav oljepris(Foto: Wells Fargo US)
Wells Fargo kan gå på en smell som følge av lav oljepris(Foto: Wells Fargo US)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*