Konsernsjef Johannes Teyseen i E. ON samarbeider med Statoil( Foto: Wikipedia)
Konsernsjef Johannes Teyseen i E.ON som samarbeider med Statoil( Foto: Wikipedia)

Statoil skal bruke 5,5 milliarder kroner på havvindparken Arkona, ved Bornholm i Østersjøen. Samlet koster kraftanlegget 11,1 milliarder kroner og skal servere tyske husholdninger med grønn strøm. Arkona vil forsyne inntil 400.000 hjem i Tyskland med fornybar energi, noe som gjør den til et av de største utbyggingsprosjektene innen havvind i Europa i dag. Statoil samarbeider med det tyske energiselskapet E.ON, der den norske staten og dets samarbeidspartner BlackRock har 11.29 prosent av aksjene. Største eier er E.ON SE med 2,43 prosent.

Nyheten ble presentert ved Statoils kontor på Fornebu mandag der det fremkom at E.ON er Statoils partner i prosjektet. Statsselskapet Statkraft og oljefondeet hadde for noen år siden 7 prosent av aksjene i E.ON som største eiere og ble betrakteet som en gruppe av tyske børser. Statkraft solgte sine aksjer, men oljefondet har fortsatt investert 3,4 milliarder kroner i E.OM og eier 2,02 prosent som tredje største aksjonær. E.ON SE er altså største enkeltaksjonær i energiselskapet E.ON med 2,43 prosent.  NBIM har 2,02 prosent, State Street Bank har 2,11 prosent, Vanguard har 1,91 prosent, mens Black Rock Asset Management har 1,68 prosent og BlackRock Europe har 1,66 prosent.  dermed har BlackRock og oljefondet 11,29 prosent som største eiergruppe i E.ON. Det norske oljefondet kjøpte seg tung inn i amerikanske BlackRock for noen år siden.

Miljøorganisasjonen Bellona skryter av Statoils nyeste investering:

– Dette er symbolsk for den energifremtiden vi er på full fart inn i. Ifølge Bloomberg New Energy Finance går over 70 prosent av alle nye energiinvesteringer i verden inn i fornybare energiprosjekter. Statoil ser åpenbart de enorme mulighetene i fornybar energi og et energisystem i endring, sier seniorrådgiver Runa Haug Khoury. Khoury viser til Bloombergs tall fra januar i år som viser at det i fjor ble investert mer penger i vind- vann- og solkraft enn noen gang tidligere:

Seksdoblet investering
Over 2900 millarder på verdensbasis. Investeringsnivået er seksdoblet fra 2004. Kina er den aller største investoren i det fornybare markedet, mens Europa hadde sitt svakeste år siden 2006.

– Norge har et svært godt utgangspunkt for å delta industrielt i det internasjonale havvindmarkedet. Dette handler om å vri vår kompetanse fra olje, gass og maritim sektor, over til havvind. Statoil kan få en spesielt viktig rolle i så måte. Havvind er spesielt fordi det er svært kapitalintensivt. Derfor er det bare aktuelt for enkelte markeder. Tyskland er et slikt marked, så dette er et smart trekk av Statoil, sier Haug Khoury, skriver Stavanger Aftenblad.

Irene Rummelhoff er sjef for Statoils vindkraftprosjekt( Foto: Statoil)
Irene Rummelhoff er sjef for Statoils vindkraftprosjekt( Foto: Statoil)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*