Styreleder i Saabgroup og SEB(Foto: Saab AB)

Det norske oljefondet, NBIM, har investert 53,2 milliarder norske kroner i Investor AB`s ti største børsnoterte selskaper. Nordens Nyheter har hentet tallene fra NBIM` beholdningsverdier i desember 2019. Flere av de norske investeringene er fremtidsrettet og strategiske, og den største investeringen har fondet gjort i Asta Zeneca med 25 milliarder kroner,skriver Nordic News i en analyse.

De største svenske børsverdien er det idag familien Wallenberg som sitter på. Eventyret startet på mange måter med Kreuger-craschen på trettitallet. Da ble de første svenske industrikonssernene kjøpt opp for en billig penge. Under andre verdenskrig var Marcus Wallenberg styreleder i Hydro og Orkla, og tyske IG Farben eide en periode prosent av Hydro. Det var ikke minst svensk kapital som bygget opp norsk industri før, under og etter andre verdenskrig. Bergsingeniør Marcus Wallenberg den eldre, var styreleder i Hydro i begynnelsen av andre verdenskrig, og svenskene samarbeidet tett med tyskerne..

Klarer seg bra

Wallenberg-gruppens børsnoterte selskaper(Nasdaq OSM) er ABB(Asea Brown Boveri), Astra Zeneca, Atlas Copco, Electrolux og Electrolux Professional, Epiroc, Ericsson, Husquarna, Nasdaq, Saab, SEB, Sobi og det finske verftet Wärtsilä. Avkastningen for disse selskapene var 19 prosent i dette kvartalet. Husquarna, Sobi og Electrolux ga de sterkeste bidragene ifølge Investor AB`s delårsrapport. Men vi skal se på hvordan Wallenberg styrer selskapene og vi angir eierandelene her(Listed Companies): Atlas Copco 16 %, ABB 11 %, Astra Zeneca 10 %, SEB 7 %, Epiroc 5 %, Sobi 5 %, Ericsson 4 %, Nasdaq 4 %, Saab 2 %, Wärtsilä 2 %, Electrolux 2 % og Husqvarna 1 prosent.

Norske eierandeler

Her er den norske statens investeringer i Wallenbergs børsnoterte selskaper: NBIM har investert 6,3 milliarder NOK i Atlas Copco( eier 1,57%). Oljefondet satser 8 milliarder OK på ABB(eier 1,76 %). Men den største investeringen er gjort i AstraZeneca som utvikler en vaksine mot COVID19. Oljefondet eier hele 2,72 prosent av det svensk-britiske legemiddelselskapet. I Skandinavisak Enskilda Banken(SEB) har fondet basre satset 1,7 milliarder og eier 0,95 prosent av banken. NBIM satser 2,6 milliarder på Epiroc og eier 2,04 prosent i selskapet. I telefonaksjeselskapet Ericsson satser oljefondet 6,4 milliarder kroner, og eier 2,51 prosente , som er en høy andel. Wallenberg-gruppen eier 4 prosent av Ericsson. Det norske oljefondet investerer nå 1,1 milliarder kroner i våpen og jagerflyprodusenten Saab AB, og eier 2,6 prosent. Dette er mer enn Investors eierandel på 2 prosent. Her kan vi se for oss et lysende norsk-svensk samarbeid i fremtiden. Vi nevner til slutt en satsing på 1 milliard NOK i gamle gode Electrolux, der forndet eier 1,51 prosent. Mens Wallenberg bare har 2 prosent i sitt gamle flaggskip, skriver Nordens Nyheter.

Jacob Wallenberg jr. er styreleder i InvestorAB.com(Foto: Investor)

Svenske finansfamilier

Jacob og Marcus Wallenberg (d.y.) kontrollerer Skandinaviska Enskilda Banken og Investorgroup.com, som styrer en gruppe seløskaper med mellom 5 og 20 prosent av aksjekapitalen. Jacob Wallenberg, som er eldst, var styreleder i SEB-banken, men er idag styreleder i Investor AB, sosm er Wallenberg-gruppens forvaltningsselskap.

Tilsammen kontrollerer femten klaner selskaper til en verdi 3950 milliarder svenske kroner, som tilsvarer 90 prosent av verdien på børsen i Stockholm, skriver Svenska Dagbladet. Siden en del av selskapene ikke er børsnotert, kontrollerer de svenske finansfamiliene 70 prosent av verdiene på børsen i den svenske hovedstaden.

Familien Persson fra Västerås,kontrollerer Hennes & Mauritz-konsernet som ble stiftet av Erling Persson, og ført videre av Stefan Persson. Nå har barnebarnet Karl-Johan Persson som er administrerende direktør for kleskjeden overtatt. Stefan Persson, siviløkonom fra Lunds Universitet, løftet selskapet til det mest verdifulle på Nasdaqbørsen i Stockholm.

Ramsbury Invest og Ramsbury Property, som som kontrolleres av familien Persson er ikke børsnotert. De to selskapene har verdier for 415 milliarder kroner, ifølge Svenska Dagbladet. Vi kjenner alle Bonnier AB, som eier avisene Dagens Nyheter og Sydsvenska Dagbladet. Schibsted-gruppen har som kjent overtatt Svenska Dagbladet, Aftonbladet og «Blocket», som tilsvarer «Finn» i Norge.

Sterkere norsk-dansk styring

Finansfamiliene i Danmark og Norge sitter ofte med majoriteten av aksjene i et selskap, som finansmannen Kjell Inge Røkke i Aker ASA, eller Mærsk McKinney i rederiet, Carlsberg og Danske Bank. Økonomiavisen E 24 at Fredriksen-gruppen i Norge vil følge den svenske modellen, som innebærer salg av aksjer, og en mindre eierandel for de gamle eierne.

Norge og Finland har flest statseide selskaper, som energiselskapet Fortum, mens en debatt om privatisering av Equinor(Statoil), har dukket opp i Norge. Finnene har også sin «Wallenberg». Bjørn Wahlroos, tidligere styreleder i storbanken Nordea, er bankens største aksjonær, med en eierandel på 20 prosent gjennom finske Sampoo. Den finske staten har også en stor eierandel i Nordens største treforedlingskonsern Stora Enso, der Wallenberg-gruppen også har en betydelig eierandel gjennom investeringsselskapet FAM. Her har Investor AB valgt å ta mindre risiko , ved å lage et eget investeringsselskap på siden av Investor og Wallenberg-fondene, skriver Nordic News i en analyse.

Styreleder Ane Uggla i MaerskMcKinney(Foto: Maersk.com)

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Pingback: Norge Satsar 50 Miljarder I Investor - Carl Norberg - Palanthir

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*