Styreleder Carl Henric Svanberg i British Petroleum, er en av søkerne på norsk sokkel i 23. konsesjonsrunde( Foto: BP)
Styreleder Carl Henric Svanberg i British Petroleum Plc og Volvo AB, er en av søkerne på norsk sokkel i 23. konsesjonsrunde( Foto: BP)

Oljefondet har investert mer enn 240 milliarder kroner i over tjue utenlandske selskaper som søker om å få lete etter olje og gass i 23  konsesjonsrunde, viser Nordens Nyheters undersøkelse med Norges Bank som kilde. Shell og BP er to av oljefondets største investeringer i oljebransjen, med en samlet sum på over femti milliarder kroner. Undersøkelsen viser at NBIM og det amerikanske investeruingsselskapet BlackRock har omfattende eierinteresser i de store oljeselskapene i Europa, Asia og USA. Lukoil/Gazprom er det eneste russiske selskapet som søker om blokktildeling i den neste konsesjonsrunden. Norske selskaper som Statoil og Det norske har ikke oljefondet som investor.

Stor tro på norsk sokkel

Oljeselskapene viser sterk interesse for nye leteområder i nord i 23. konsesjonsrunde, opplyser kommunikasjonsmedarbeider Ella-Ege-Bye Morland i Olje og energidepartementet til Nordens Nyheter. I 23. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel har 26 selskaper levert søknader til departementet om å få tildelt nytt leteareal. Regjeringen lyste ut 23. konsesjonsrunde 20. januar 2015, med helt andre oljepriser enn idag. Det viser at oljesselskapene har stor tro på Norge tross rekordlave oljepriser.

Politisk stabilitet

– Nytt leteareal er en bærebjelke for langsiktig aktivitet og verdiskaping i petroleumsnæringen og dermed sysselsetting over hele landet. Derfor er det gledelig at mange selskaper har levert søknader og at det er skarp konkurranse om mange av blokkene. Dette gjelder ikke minst det nylig åpnede området utenfor Øst-Finnmark, sier olje- og energiminister Tord Lien i en kommentar til Nordic News.

Etter deNordens Nyheter erfarer, arbeider selskapene langsiktig , og den politiske stabiliteten i Norge spuller en viktig rolle for oljeselskaper i Europa og USA. De fleste av selskapene er allerede representert på den norske kontinentalsokkelen.

Tror på høyere oljepris

Den 23. konsesjonsrunde er særlig rettet mot den delen av Barentshavet som Stortinget vedtok åpnet for petroleumsvirksomhet i 2013. det  er her tatt hensyn til delelinjeavtalen som daværende statsminister Jens Stoltenberg og daværende utenriksminister Jonas Gahr større fikk påplass med Russland.

– Det lover godt for framtiden for petroleumsaktiviteten i nord at et bredt mangfold av selskaper konkurrerer om nytt leteareale i Barentshavet. Planen er å tildele nye tillatelser før sommeren, slik at de første boringene kan gjennomføres allerede i 2017, fortsetter Lien. Hele 57 blokker eller deler av blokker ble utlyst 20. januar 2015 i år: 54 blokker i Barentshavet og tre i Norskehavet. Departementet opplyser at det har innkommet søknader fra ulike typer selskaper; store internasjonale selskaper, mellomstore selskaper og mindre aktører.
De innkomne søknadene skal nå behandles i departementet.

Her er søkere på norsk sokkel:

Her er selskapene som søker og Nordens Nyheter har gått gjennom oljefondets eierinteresser i samtlige utenlandske morselskaper. Regjeringen lyste ut 23. konsesjonsrunde 20. januar 2015. Nye tillatelser under 23. konsesjonsrunde planlegges altså tildelt før sommeren 2016.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelse er følgende:

A/S Norske Shell

BP Norge AS

Capricorn Norge AS

Centrica Resources (Norge) AS

Chevron Norge AS

ConocoPhillips Skandinavia AS

DEA Norge AS

Det norske oljeselskap ASA

DONG E&P Norge AS

E.ON E&P Norge AS

Edison Norge AS

Faroe Petroleum Norge AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

INPEX Norge AS

KUFPEC Norway AS

Lukoil Overseas North Shelf AS

Lundin Norway AS

Moeco Oil & Gas Norge AS

OMV (Norge) AS

PGNiG Upstream International AS

Pure E&P Norway AS

RN Nordic Oil AS

Spike Exploration AS

Statoil Petroleum AS

Tullow Oil Norge AS

Wintershall Norge AS

Statoils plattform på Statfjord C er langt mindre lønnsom me dagens oljepris. Men oljeselskapene har tro på norsk sokkel( Foto: Harald Pettersen)
Statoils plattform på Statfjord C er langt mindre lønnsom me dagens oljepris. Men oljeselskapene har tro på norsk sokkel( Foto: Harald Pettersen)

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Pingback: Makt: Between a BlackRock and a hard place | Steigan blogger

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*