SAS-konsernet tapte en milliard på to kvartaler med norske stat som nest største eier(Foto: SASGroup.net)

Utviklingen for Scandinavian Airlines Systems i andre kvartal i år var i tråd med selskapets forventninger. Konsernsjef Richard Gustafson i SAS AB sier at det mest gledelige er at antall passasjerer økt med mer enn 300 000 i forhold til samme kvartal i fjor. Det bidro til økt omsetning og resultat før skatt og engangsposter forbedret iforhold til fjoråret, sier Richard Gustafson.

-Lønnsomheten  er fortsatt for lav og må økes. Derfor dobler vi ønsker i vår effektiviseringsprogram på 3 milliarder kroner. Vi starter også en prosess som tar sikte på å ytterligere styrke lojaliteten til SAS og skape nye inntektsstrømmer ved å dra nytte av SAS ‘sterke merkenavn og Eurobonus -programmet.

Norge nest størst

Den norske stat er idag nest størst i SAS. Den norske staten eier 11.5 prosent, mens oljefondet(NBIM)eier 3,6%. Sammen med amerianske BlackRocks samarbeidespartnere er den norske staten største eier i SAS med 17,3 prosent. Den svenske staten har idag 17,2 prosent av aksjene.

Her er aksjonærene i SAS(Kilde: 4-traders.com)
Government of Sweden 17.2%
Government of Denmark 14.2%
Government of Norway 11.5%
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 7.5%
Norges Bank Investment Management 3.6%
Dimensional Fund Advisors LP 1.9%
Unionen 1.2%
The Vanguard Group, Inc. 1.2%
Jonsson Family 1.00%
Wellington Management Co. LLP 0.97%

Her er SAS AB`s delårsrapport for annet kvartal:

SAS Delårsrapport november 2016 – april 2017 fremlagt 21. juni, 2017
Februar – april 2017
Resultat før skatt og engangsposter: -259 (-601) MSEK
Resultat før skatt: -208 (127) MSEK
Totale inntekter: 9 843 (8 916) MSEK
EBIT-marginal: -1,1% (2,7%)
Periodens resultat: -320 (171) MSEK
Resultat per stamaksje: -1,23 (0,25) SEK
Helårsprognosene for 2016/2017 opprettholdes

Milliardtap på to kvartaler

SAS leverer enda rødere tall enn ventet i sitt regnskapsmessige førstekvartal. Det skandinaviske flyselskapet fikk da et resultat før skatt på -697 millioner svenske kroner i første kvartal og driftsresultatet endte på -577 millioner. – Vi legger et sesongmessig svakt kvartal bak oss, og som ventet ble det dårligere enn fjorårsperioden. Utiltrekkelig lønnsomhet støtter opp under viktigheten av at SAS må ta et krafttak for å få ned kostnadene. Derfor arbeider vi med ytterligere tiltak for å skape langvarig konkurransekraft og lønnsomhet, sier SAS-sjef Rickard Gustafson i en kommentar. SAS-konsernet opplyser at denne informasjonen fra SAS AB er nødvendig å offentliggjøre i henhold til EU markedsmisbruksdirektiv og loven om verdipapirmarked i EU, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS AB fotografert av Peter Knudson.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*