Anko van der Werff är ny president i Avianca(Foto: Avianca)

SAS AB (”SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget har ingått ett avtal om debtor-in-possession-finansering (”DIP-finansering”) om 700 miljoner USD (motsvarande cirka 7,0 miljarder SEK) med fonder som förvaltas av Apollo Global Management (“Apollo”). DIP-finansiering är en specialiserad typ av bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process. Nordens Nyheter var den første avis i Norden som omtalt SAS`-planer om såkalt DIP-finansiering. SAS Group.net skrev om dette 14 juli. SAS-resultatet for tredje kvartal 2022 er på -2 mrd. SEK.

DIP-finansieringen, tillsammans med likvida medel som genereras genom Bolagets löpande verksamhet, gör det möjligt för SAS att fortsätta att uppfylla sina affärsförpliktelser genom chapter 11-processen. DIP-finansieringen är föremål för godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). DIP-finansieringen är strukturerad som ett lån med flera utbetalningstillfällen och förfaller nio månader från Closing. Löptiden kan förlängas stegvis upp till en total löptid om 18 månader (se nedan för mer information). SAS beslutade att ingå avtal om DIP-finansiering med Apollo efter en konkurrensutsatt urvalsprocess och bedömer att villkoren för DIP-finansieringen är marknadsmässiga.August 14, 2022 03:50EnglishSAS SECURES USD 700 MILLION IN DEBTOR-IN-POSSESSION FINANCING.

SAS-resultatet före skatt för tredje kvartalet slutade på -2,0 miljarder SEK, vilket är en nedgång med
0,4 miljarder SEK från föregående kvartal, eller en nedgång med 0,7 miljarder SEK jämfört med motsvarande period föregående år. Detta berodde framförallt på den 15 dagar långa pilotstrejken.
SAS behåller fokus på kostnadsbesparingar i hela bolaget. De totala rörelsekostnaderna under kvartalet
slutade på 9,7 miljarder SEK och de totala rörelseintäkterna landade på 8,6 miljarder SEK för kvartalet. De
totala intäkterna ökade med 22 % jämfört med andra kvartalet, en förbättring med omkring 4,6 miljarder

SAS-News in English

SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it has entered into a debtor-in-possession (“DIP”) financing credit agreement for USD 700 million (the equivalent of approximately SEK 7.0 billion) with funds managed by Apollo Global Management (“Apollo”). DIP financing is a specialized type of bridge financing used by businesses that are restructuring through a chapter 11 process. The DIP financing, along with cash generated from the Company’s ongoing operations, enables SAS to continue meeting its obligations throughout the chapter 11 process. The DIP financing is subject to approval by the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). The DIP financing is structured as a delayed draw term loan with a nine-month maturity from the Closing Date. The maturity date can be extended incrementally up to an 18-month term (see further below). SAS selected Apollo’s DIP financing proposal following a competitive process and considers the terms of the DIP financing to be on market term, writes SasGroup.Net.s. 14. juli skrev SAS AB på sine nettsider teksten nedenfor om behovet for DIP-finansiering.

SAS FINANSIELLA KONSEKVENSER AV PILOTSTREJKEN OCH DET KRITISKA BEHOVET AV DIP-FINANSIERINGStrejkerna som SAS Scandinavias pilotföreningar inledde den 4 juli 2022 har redan väsentligt påverkat likviditeten och SAS AB:s (”SAS” eller ”Bolaget”) övergripande finansiella ställning samt hotar ytterst Bolagets möjligheter att lyckas anskaffa det kritiska kapital som behövs både på kort och lång sikt för att finansiera en framgångsrik rekonstruktion av Bolaget. Per dagens datum har strejken orsakat över 2 550 inställda flyg, vilket har påverkat över 270 000 passagerare. Hittills uppgår den uppskattade kostnaden av strejken till cirka 100-130 miljoner SEK per dag eller cirka 1,0–1,3 miljarder SEK i ackumulerade kostnader.

SAS-konsernet har sikret seg finansiering(Foto: SAS -Group.net)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*