Konsernsjef Richard Gustafsson(Foto: SASgroup.net)

SAS har i årtier arbeidet for å redusere miljøpåvirkningen når våre reisende flyr med oss. I mai 2019 tok vi et historisk skritt ved å starte et samarbeid med flyprodusenten Airbus med målet å skape forutsetninger for el- og hybridteknikk for kommersielle fly i storskala, skriver SAS i en omfattende pressemelding til Nordens Nyheter/Nordic News.

SAS skriver i pressmeldingen at man har i årtier har arbeidet for å redusere miljøpåvirkningen «når våre reisende flyr med oss».

-I mai 2019 tok vi et historisk skritt ved å starte et samarbeid med flyprodusenten Airbus med målet å skape forutsetninger for el- og hybridteknikk for kommersielle fly i storskala, skriver konsernsjef Richard Gustafsson , som er fotografert av SASgroup.net.

Samarbeider med Preem

-Ulempen med biodrivstoff er at den produseres altfor lite av det og at prisen er 3-4 ganger høyere. SAS har derfor inngått samarbeid for å bidra til en storskala, kommersiell produksjon av biodrivstoff i Skandinavia. SAS har inngått en intensjonsavtale med Preem, som planlegger å bygge en fabrikk med kapasitet til å produsere et par hundre tusen kubikkmeter biodrivstoff per år. Dette vil bety at vi potensielt kan motta lokalt produsert biobrensel i storskala fra 2023.

Tørrvask av fly

Et område der vi siden 2017 har implementert tiltak for økt miljømessig bærekraft, er vasking av flyene våre. Å holde flyene rene og skinnende er ikke bare estetisk, men det er faktisk et bærekraftsaspekt også. Et rent fly har lavere luftmotstand og bruker dermed mindre drivstoff. En ulempe ved tradisjonell flyvask er at man bruker mye vann. Vasking av A330 pleide bety at det gikk med 13.000 liter vann. Det er selvfølgelig ikke bærekraftig i det lange løp. Det er grunnen til at vi har byttet til tørrengjøring av flyene våre. Man bruker da et spesielt rengjøringsmiddel som deretter tørkes av med en spesiell fuktig klut. Middelet er biologisk nedbrytbart til 96 prosent, og gir en overflate som holder seg ren lenger enn med tradisjonelle vaskemetoder, skriver SAS.

Thorbjørn Whist, Executive Vice President i SAS(Photo: SAS`billedbank)

En rekke prosjekter

Derfor har SAS startet en rekke ulike prosjekter og initiativer for å gjøre våre reiser mer bærekraftige. Noen av dem kan du lese om på denne siden. Du finner vår fullstendige rapport her; 

SAS Groups bærekraftrapport 2017–2018 .

-Vi jobber hardt for å redusere vekten ombord, forbedre og vurdere alle forbruksvarer ombord, men de største investeringene er i nye, moderne og energieffektive fly. I tillegg undertegnet SAS og Airbus som nevnt en intensjonsavtale i 2019 om forskning i utvikling av fly drevet av elektrisitet. Det er første gang et flyselskap har startet et prosjekt sammen med en flyprodusent for å introdusere elektriske fly til kommersiell bruk i storskala. Samarbeid med for eksempel Preem og Air BP vil bety at det er tilgang til mer biodrivstoff, noe som gir omkring 80 prosent mindre klimapåvirkende karbondioksid enn fossilt brennstoff.

Fremtiden med SAS

Det langsiktige målet er en klimanøytral flytrafikk. På veien dit, har SAS satt seg en rekke milepæler. Her er noen eksempler:

  • I 2020 vil utslippene av miljøpåvirkende karbondioksid per passasjer og kilometer bli redusert med 20 prosent sammenlignet med 2010.
  • I 2030 vil de totale klimapåvirkende karbonutslippene ha blitt redusert med 25 prosent sammenlignet med 2005.
  • I 2030 vil andelen drivstoff som tilsvarer vår innenrikstrafikk i Skandinavia (2018: 17 prosent), bli drevet av biodrivstoff.
  • I 2030 vil støyen ha blitt redusert med 50 prosent sammenlignet med 2010.
  • I 2050 vil vi redusere våre klimapåvirkende karbonutslipp med mer enn 50 prosent sammenlignet med 2005. Dette er et mål som er mer ambisiøst enn det som er satt av IATA, International Air Transport Association. Å kjøpe biodrivstoff er mulig når du bestiller billetter, eller når som helst før avreise. Reisende kan kjøpe biodrivstoff som tilsvarer 20 minutters flytid for en passasjer.

På en 60-minutters flytur vil en 20-minutters blokk med biodrivstoff tilsvare en tredjedel av det gjennomsnittlige drivstofforbruket per passasjer på en gjennomsnittlig flyging. For å kjøpe biodrivstoff for en billett på en 60-minutters flytur, vil en reisende for eksempel måtte kjøpe tre blokker for å dekke hele flytiden.

Foreløpig (september 2019) er prisene satt til 10 USD/10 EUR/100 SEK/100 NOK/70 DKK per blokk.

Mengden biodrivstoff den reisende kjøper vil ikke nødvendigvis bli brukt på den faktiske flyreisen som den reisende har kjøpt en billett til, men den vil bli brukt til å erstatte fossilt brensel med tilsvarende mengde i SAS, skriver Scandinavian Airlines system i en pressemelding.

Kilde for artikkelen er SAS. Stoffet er noe forkortet av redaktør Nils Petter Tanderø

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*