Konsernschef Rickard Gustafson i SAS( Foto: SAS)

-Vi upplever för närvarande en situation som saknar motstycke och som skapar stora utmaningar för SAS. Jag vill uttrycka min uppriktiga uppskattning av alla medarbetare på SAS för deras hängivna arbete och stöd under krisen. Vi är fast beslutna om att så snart som möjligt starta upp verksamheten igen. På alla SAS medarbetares vägnar, ser jag verkligen fram emot att återigen få hälsa er välkomna ombord på en SAS-flygning inom en snar framtid, skriver koncernchef Rickard Gustafson i SAS på Sasgroup.net`s hemmasidor.

Global kris

Covid-19-pandemin har orsakat en global kris för flygbranschen och även för SAS i Q 2 2020. Det som började med reserestriktioner till Fastlandskina ledde snabbt till globala reserestriktioner, karantän och starka rekommendationer mot icke-nödvändiga resor. Detta ledde till att grunden för vår affär försvann och nästan hela vår flygplansflotta har stått på marken från mitten av mars. I slutet av kvartalet flög SAS främst begränsade inrikesnätverk i Norge och Sverige, kompletterat med ett fåtal internationella flygningar för att hämta hem skandinaviska passagerare. För första gången i bolagets historia hade SAS inte några reguljära internationella flygningar till/från Skandinavien.

Full effekt tydlig

-Vi inledde räkenskapsåret med en hög efterfrågan på våra tjänster och med en stabil operativ kvalitet i termer av regularitet och punktlighet. Vi redovisade starka passagerarsiffror, ökad omsättning och högre marknadsandelar. Men allteftersom kvartalet fortskred, blev den fulla effekten av covid-19-pandemin tydlig. I april minskade vår kapacitet med 94 % och antalet passagerare föll med 96 % jämfört med föregående år. Som en direkt följd minskade kvartalsintäkterna med närmare 50 % till 5 264 MSEK, skriver Gustafson..

Minskad nätvärk

Dessutom har vi genomfört en kraftig minskning av vårt nätverk, minskat våra kostnader för försäljning och marknadsföring, omförhandlat leverantörsavtal samt skjutit upp IT-projekt. Vi sänkte också investeringstakten genom att senarelägga leveranser av flygplan och vi har nått överenskommelser om betalningsuppehåll med flertalet av våra leasegivare.

Fasta kostnader

SAS har, som många andra flygbolag, höga fasta kostnader och därför har tyvärr inte kostnadssänkningarna helt kunnat uppväga den kraftiga intäktsnedgången, vilket ledde till att kvartalet slutade med en förlust före skatt på 3,7 miljarder SEK. Ett annat fokusområde har varit att i möjligaste mån bibehålla likvida medel och vår kassaposition slutade på 4,2 miljarder SEK, en nedgång med 2,4 miljarder SEK under kvartalet.

Nytt lån

Kort efter kvartalets slut kunde vi teckna avtal om en treårig revolverande kreditfacilitet på 3,3 miljarder SEK som till 90 % garanteras av den danska och svenska staten. Faciliteten stärker vår finansiella situation under en svår period, med ett förväntat negativt operationellt kassaflöde i storleksordningen 500–700 mill.SEK per månad fram til 2020-2021. Zen minskning av tjänster med 5000 personer kan tvinga sig fram, skriver Gustafson.

Norwegian preget av Covid19 første kvartal

Foto: Norwegian)

Norwegian legger i dag fram et kvartalsresultat som er sterkt preget av COVID-19-krisen. Selskapet er nå i en dvale-fase, og gjennomgår samtidig en omfattende omstrukturering, for å sikre et godt fundament for fremtiden.

– Som forventet og signalisert til markedet ved flere anledninger, er tallene for første kvartal kraftig påvirket av COVID-19-krisen. De neste månedene blir krevende for Norwegian og luftfarten, men målet vårt er å sørge for at selskapet opprettholder en sterk posisjon i flybransjen også fremover. Det vil bidra til en bærekraftig drift og en struktur som vil komme både aksjonærer, kunder og kolleger til gode. Så snart verden returnerer til normalen, vil vi stå klare med et enda bedre servicetilbud til kundene våre, sier konsernsjef Jacob Schram.

Se børsmelding for flere detaljer.

Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 36 millioner reisende i 2019. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 160 fly og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har for andre gang blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). De siste fem årene har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere. 

Følg Norwegian på FacebookTwitterInstagramLinkedIn og YouTube

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*