SAS-konsernet kan få to milliarder kroner i overskudd i 2017 dersom dagens utvikling fortsetter(Foto:SASGroup.net)
SAS-konsernet kan få to milliarder kroner i overskudd i 2017 dersom dagens utvikling fortsetter(Foto:SASGroup.net)

 

Nordiske analytikere hadde ventet et resultat før skatt på et gjennomsnitt på -851 millioner svenske kroner i Scandinavian Airlines Systems(SAS), viser en analysse fra SME Direkt. SAS omsetning utgjorde 8371 millioner svenske kroner for perioden der prognosen lå på 8051 millioner kroner. I kjølvannet av streiken i Norwegian drar trolig SAS ytterligere fra i årets andre kvartal. SAS-konsernet kan dermed få et overskudd på to milliarder svenske kroner i 2017 dersom utviklingen fortsetter som idag, men flyselskapet går fortsatt med underskudd, skriver Nordic News / Nordens Nyheter i en analyse av SAS.

Bedre global økonomi

Konsernsjef Richard Gustafson i SAS gjentar budskapet om at man med forbehold venter å oppnå et positivt resultat før skatt og engangsposter i løpet av regnskapsåret 2014/2015. Han sier at dette forutsetter at den internasjonale økonomien ikke svekkes ytterligere, og en positiv utvikling i forhold til redusert kapasitet og med fordelen av lavere drivstoffpriser, og at valutakurser ikke svekkes ytterligere, og at ingenting uventet skjer generelt, skriver Richard Gustafson.

SAS -utsiktene er basert på følgende forutsetninger fra selskapet:

– SAS har planer om å redusere den totale kapasiteten (ASK) med ca 1-2% i 2014/2015.

– Resultateffekten fra kostnadstiltakene for regnskapsåret 2014/2015 forventes å beløpe seg til om lag 1,3 milliarder svenske kroner.

– SAS har sikret 73 prosent av de resterende forbruk av drivstoff i 2014/2015 til gunstige priser på flybensin.

– SAS har sikret USD og NOK (68 og 73 prosent )for de neste tolv månedene valutaeksponering.

– Investeringer er forventet til ca 1 milliard netto i løpet av 2014/2015.

Nye kostnadsreduksjoner

SAS gjentar også at det konsernet vil gjennomføre ytterligere langsiktige kostnadsreduserende tiltak som spenner over hele operasjonen og som vil øke resultat med 2,1 milliarder svenske kroner med full effekt i 2017. Flyselskapet gjentar også intensjonen om å revurdere EBI- marginen med 8 prosent, og tar sikte på å få en soliditet på over 35 prosent, men opprettholder en finansiell beredskap i perioden på mer enn 20 prosent av finanskapitalen. dermed kan SAS-konsernet komme kraftig på pluss-siden i 2017 eller senere, skriver Nordic News / Nordens Nyheter.

Konsernsjef Richard Gustafson tror det er mulig å få et milliaardoverskudd i SAS innen 2017( Foto: Peter Knutson  SASGroup)
Konsernsjef Richard Gustafson tror det er mulig å få et milliaardoverskudd i SAS innen 2017( Foto: Peter Knutson SASGroup)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*