Richard Gustafsson kan si opp tre hundre i administrative stillinger(Foto:Peter knutsson)
Richard Gustafsson kan si opp tre hundre i administrative stillinger(Foto:Peter knutsson)

 

SAS-konsernet gis en levetid på fra ett til fem år med dagens priser og kostnader.Det sier en ledende nordisk finansanalytiker til Nnews.no. SAS fikk et resultat før skatt på minus 1.078 millioner svenske kroner i andre kvartal. Dermed krever styret med Jacob Wallenberg jr i spissen for Knut og Alice allenbergs stiftelse(største private eier)nye kostnadskutt i selskapet. Det må bli dyrere å fly i Norge og Norden med lavere kostnader. Det er SAS og Noregians utfordring sier Nordens Nyheters kilde. Tidligere analytiker i SEB,  Tian Tollefsen, sier  til Nordic News at SAS-konsernet nå har åtte milliarder kroner i kontanter, og at det derfor er vanskelig å gi selskapet noen nådetid.

Nye sparetiltak

Stor konkurranse og prispress på flymarkedet Norden og internasjonalt,tvinger konsernsjef Rickard Gustafson til nye sparetiltak. Konsernsjef Richard Gustafson skriver i en pressemelding. Hard konkurranse og press på prisene i det skandinaviske lufttransportmarkedet reduserte marginene og førte til SAS rapporterte et svært dårlig resultat før skatt. SAS-resultatet er langt dårligere enn analytikerne hadde ventet.Markedsutviklingen viser at det er absolutt nødvendig for SAS å handle mer offensivt, understreker han i rapporten.

Venter bedring

Richard Gustafsson skriver at SAS trapper nå opp tiltakene både på inntekts- og kostnadssiden.De ytterligere kostnadstiltakene vil effektivisere SAS´ virksomhet, og allerede i regnskapsåret 2014/15 forventes en resultatforbedring på ytterligere en milliard svenske kroner. Han sier at Med de tiltakene som gjennomføres ser SAS en mulighet til ytterligere å styrke tilbudet til de i Skandinavia som reiser mye, blant annet gjennom å utvide SAS´ interkontinentale tilbud.

Nye flyruter

Nå planlegger SAS nye direktelinjer fra Oslo og Skandinavia til Nord-Amerika og Asia, med start fra høsten 2015.SAS mener det er mulig med et positivt resultat før skatt i 2013/2014, men eksklusive restruktureringskostnader, heter det i rapporten. SAS gjentar at restruktureringsprogrammet ventes å gi resultateffekter på rundt 1,2 milliarder svenske kroner, men legger til at kostnadstiltakene vil gi restruktureringskostnader i inneværende regnskapsår.Omfanget av disse restruktureringskostnadene er i dagens situasjon ikke fullt ut beregnet», heter det.

Prisene må opp

Billlettprisene stuper og flyselskapene sliter med å tjene penger. De rekordlave billettprisene vil før eller siden ta knekken på enkelte flyselskaper. Nordea Markets varslet i forkant et svakt kvartal for SAS: «Resultatet for andre kvartal vil sannsynligvis være svakt, og underliggende driftsresultat for 2014 kan bli negativt», skrev Nordea-analytikerne før tallene ble kjent.Meglerhuset viste til høyt yieldpress i det skandinaviske markedet på grunn av kraftig kapasitetsvekst, som den primære årsaken til det svake resultatet. Nordiske analytikere varsler nå nye sparetiltak i SAS muligens ville bli offentliggjort i forbindelse med kvartalspresentasjonen onsdag – og de fikk helt rett:

Dyrere å fly i Norge

Nordens Nyheters kilde sier at det må bli dyrere å fly i Norden og kanskje særlig i Norge, som har vært SAS-konsernets beste marked i Norden. Neste år kommer det en prissigning, som vil vedvare. Men SAS må likevel spare. For med dagens priser og kostander gis nordiske meglere følgende beskjed 19. juni: SAS Ab gis en levetid på fra ett til fem år fra idag. Den svenske staten er sstørste eier i SAS med 21,4 prosent, den norske og danske staten har 14,3 prosent hver, mens Knut & Alice Wallenbergs stiftelse har 7,6 prosent som atørste private aksjonær. den svenske og danske staten er klar til å selge sine aksjer i SAS, noe trolig også regjeringen Erna Solberg er.

Tjener mindre penger

– Alle flyselskaper viser til yieldpress som en vesentlig årsak til de mer dystre fremtidsutsiktene. Særlig Lufthansas nedjustering understreker at problemene ligger dypt og påvirker selv de mest robuste spillerne, skrev sjefsanalytiker Jacob Pedersen i Sydbank tidligere i år.Det var et yieldfall på rundt 10 prosent i finansårets andre kvartal som senket forventningene til SAS-resultatet. SAS varslet dette i en melding 8. mai.For å bevare konkurransekraften er SAS nødt til å finne nye sparetiltak, mener Pedersen. Analytiker Tian Tollefsen i SEB sa til Stocklink tidligere i år at yielden i mars varmeget svak.

– Yielden var ikke bra. Men jeg tror ikke det noe særlig forskjell i de underliggende billettprisene i forhold til de siste månedene. Man skal også huske at veksten er enorm, spesielt i nye markeder, sa Tollefsen da.SEB forventer at nøkkeltallet vil bedres mot andre halvår, som følge av et lettere sammenligningsgrunnlag, men også svakere kapasitetsvekst som gir rom for høyere priser.

Lønnsomheten må opp

– Fra og med neste måned bør man begynne å se en forbedring, sa han i mars.Sammenligningsgrunnlaget er en ting og hvis man ser på andre halvår totalt sett, begynner vekstraten i Skandinavia å avta ganske kraftig, både fra Norwegian og andre flyselskaper, sa Tollefsen dengang til Stocklink. Norwegian viste kraftig vekst, både i passasjerer og kapasitet, men per passasjer falt inntektene. Yielden, nøkkeltallet som viser inntekter per passasjerkilometer, var klart svakere enn ventet. Fra mars i fjor til mars i år var fallet på 27 prosent, mens DNB Markets ventet et fall på rundt 20 prosent.

– Yielden var svak, men volumet sterkt. Det er tydelig at det fortsatt er en heftig priskrig der ute, sa analytiker Preben Rasch-Olsen i Carnegie til Stocklink iMarkedet tidligere i år.

Jacob Wallenberg jr. er  den største private stiftelsens mann i SAS-styret.(Foto:Sasgroup.net)
Jacob Wallenberg jr. er den største private stiftelsens mann i SAS-styret.(Foto:Sasgroup.net)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*