Samordningenav Norges Takseringsforbund og NITO Takst er nå gjennomført. Ihelgen fikk den nye, felles bransjeorganisasjonen nytt bruksnavn og ny president.

Deto opprinnelige forbundene fusjonerte i 2017, og etablerte en samletorganisasjon for hele takstbransjen. I helgen avholdt den nyeorganisasjonen sin første, felles generalforsamling.

–Iløpet av de siste månedene er arbeidet med den praktiskesamordningen sluttført. Siste ledd i prosessen var beslutningen omny, felles profil, sier Sture Pettersen, som er nyvalgt president ogfremste tillitsvalgte for landets takstmenn ogtakstforetak.

Bransjenkommer heretter til å profilere seg under navnet Norsk Takst. Det erlaget en ny grafisk profil, med logo, fonter og farger, for å styrkeinnfasingen av det nye markedsnavnet.

–Dennye identiteten sikter mot å ivareta kjerneverdier som tillit ogtroverdighet, samtidig som vi synliggjør ambisjonene om innovasjonog forretningsutvikling på nye områder, sier Sture Pettersen, fotografert av Norsk Takstmannsforening..

Girmer slagkraft
Forbrukernevil stifte bekjentskap med begrepet Norsk Takst i takstrapporter iforbindelse med boligsalg, og når bransjen uttaler seg i fagligeller næringspolitisk sammenheng. Organisasjonen opprettholderimidlertid også Norges Takseringsforbund som juridiskselskapsnavn.

Densammenslåtte takstbransjens første generalforsamling ble holdt iBodø, som også er hjembyen til den nyvalgte presidenten.
Detnye hovedstyret består ellers av visepresident Roger Andersen fraLillestrøm i Akershus, Olaf Lundgren fra Bergen, Claus Norsted fraHalden og Tore Rekkedal fra Harstad.

–Somsamlet organisasjon har vi nå fått mer slagkraft, og vil være enenda tydeligere stemme i spørsmål som berører bransjen, sier AreAndenæs Huser, administrerende direktør i Norsk Takst.
Offentligregulering

Desenere årene har regler og rollefordeling knyttet tileiendomsomsetningen i Norge vært et hovedarbeidsområde forbransjen. Motparter i diskusjonene har vært både eiendomsmeglere ogselskaper som tilbyr eierskifteforsikring.

–Pådette feltet vil vi fortsatt stå opp for vår egen integritet ogforbrukernes trygghet. Vi vil også arbeide for en offentlig regulertboligtakstbransje, og dermed en beskyttelse av tittelen som takstmannog takstingeniør, sier Huser.

Itillegg til eiendom har takstmenn oppgaver knyttet til for eksempelnæring, landbruk og skadeoppgjør.

–Sammenslutningenmellom takstorganisasjonene forenkler og styrker dialogen med andreparter også på disse områdene, sier Are Andenæs Huser.

Styret i Norsk Takstmannsforening. Den nyvalgte presidenten i midten(Foto: Norsk Takst)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*