Dagfinn Høybråten, Jorma Ollila og Terje Søviknes Foto: Matts Lindqvist

Konkurransen innenfor grønn energi øker med rekordfart, og de nordiske landene må samarbeide for beholde sin ledende stilling globalt. Det sier Nokias tidligere administrerende direktør Jorma Ollila i en rapport der han legger frem 14 forslag til nærmere nordisk energisamarbeid. Det viktigste er en ny visjon for samarbeidet.

Nordisk ministerråd ba Jorma Ollila om å utføre en strategisk gjennomlysning av hvordan det nordiske energisamarbeidet kan utvikles de neste 5 til 10 årene. 20. juni overleverte han sin rapport til Norges energiministerTerjeSøviknes, leder for Nordisk ministerråd for energi 2017, og generalsekretær for Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten.

Ollila-rapporten Nordisk energisamarbeid: Sterkt i dag – sterkere i morgen inneholder 14 forslag til tettere samarbeid på energiområdet. Rapporten tar utgangspunkt i overgangen til grønn energi, Parisavtalen, utviklingen i energisektoren i EU og nordiske nasjonale energistrategier.Vi må være ambisiøse. Målet må være å utvikle det smarteste energisystemet i verden og å finne den mest kostnadseffektive løsningen for overgangen til en grønn økonomi.

Det vanskeligste ligger foran oss

Et av hovedbudskapene i rapporten er at de vanskeligste utfordringene i det grønne skiftet ligger foran oss, spesielt i transportsektoren. Små land må samarbeide for å kunne hevde seg, sier Ollila.

– Det kommende tiåret vil bli spesielt utfordrende. Store aktører investerer tungt i det grønne skiftet, og konkurransen tiltar i svært raskt tempo. For øyeblikket er Norden verdensledende, men hvert enkelt land kan vise seg å være for lite til å kunne takle denne internasjonale konkurransen. Spørsmålet er derfor: Har vi råd til å la være å samarbeide?

En ny visjon er avgjørende

Et viktig første skritt mot å takle utfordringene er ifølge Ollila å skape en klar visjon for det nordiske energisamarbeidet.

– Vi må være ambisiøse. Målet må være å utvikle det smarteste energisystemet i verden og å finne den mest kostnadseffektive løsningen for overgangen til en grønn økonomi.

Resten av forslagene springer ut av denne altomfattende visjonen. Ollila ønsker blant annet en betydelig større satsing på felles nordisk forskning og utvikling. Han foreslår at det utarbeides en egen visjon for nordisk energiforskning, og at det etableres et nordisk doktorgradsprogram i energi og innovasjon.

Ollila etterlyser også nordiske analyser (fagfellevurderinger) av nasjonale beslutninger og strategier i energisektoren, ettersom vedtak som fattes i ett land, påvirker de andre direkte.

Ollila oppfordrer landene til å maksimere nytteverdien av nordisk samarbeid. Han peker på det unike og vellykkede samarbeidet på kraftmarkedet som et eksempel.

– Dette er et levende bevis på hva vi kan oppnå når vi samarbeider åpent og med tillit. Samarbeidet har vært til gagn for hele regionen, og det bør også implementeres i energisamarbeidet som helhet.

I rapporten foreslår Ollila at det skal satses på et markedsbasert kraftmarked fremfor andre løsninger. Han vil også gjerne se en nordisk eksportstrategi for energiteknologier og -løsninger, et arbeid som bør ledes av næringslivsorganisasjoner og nasjonale eksportråd.Det nordiske energisamarbeidet er en suksess i dag, spesielt på kraftmarkedet, der det har et godt rykte internasjonalt.

Godt grunnlag for drøftelser

Ollilas rapport er å forstå som et innspill i diskusjonene om det fremtidige energisamarbeidet. Det i siste instans de nordiske energiministrene og regjeringene som tar beslutningene om hvordan samarbeidet skal utformes.

– Det nordiske energisamarbeidet er en suksess i dag, spesielt på kraftmarkedet, der det har et godt rykte internasjonalt. Jeg ser frem til å diskutere forslagene i rapporten med mine nordiske kollegaer før beslutningen tas om et nytt nordisk samarbeidsprogram for energi, sier energiminister Søviknes.

Det er tidligere gjort nordiske gjennomlysninger i helse- og omsorgssektoren og i arbeidslivssektoren som en del av reformprosjektet Nytt Norden i Nordisk ministerråd.

– Hensikten med reformprosjektet er å gjøre det nordiske samarbeidet mer effektivt og mer politisk relevant, og å finne nytt potensial for regionalt samarbeid . Energirapporten er en viktig del av dette og en ypperlig oppsummering av utfordringene som ligger foran oss. Det er interessant å overveie Ollilas forslag også innenfor andre sektorer,» sier Dagfinn Høybråten.

Fotnote: I arbeidet med å utarbeide rapporten møtte Jorma Ollila rundt hundre politikere og andre representanter for energisektoren, offentlige og private, både i Norden og i Europa.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*