President Christine Lagarde in ECB(Photo: IMF)

BIS’ nyeste rapport om verdens største finansmarked tydeliggjør hvor mye mer valuta som ble handlet i 2019 sammenlignet med 2016. Den kraftige økningen overrasker mange, men det er tydelig hvilken del av markedet som virkelig vokser, og hvor det synker. Her er en gjennomgang av hvilke instrumenter som vokser raskest og hvor kraftig valutamarkedet har utviklet seg de siste tre årene.

Hvert tredje år kommer Bank of International Settlements (BIS) med en rapport om valutamarkedet. Dette samarbeidet mellom 62 av de største sentralbankene, inkludert Norges Bank, avslører at valutahandel har det klart høyeste gjennomsnittlige volumet per dag. Omsetningen av valuta på verdensbasis utgjorde 6,6 billioner dollar per dag ($ 6.000.000.000.000) i april 2019, noe som er en økning på 1,5 billioner siden april 2016.

Til sammenligning er den gjennomsnittlige daglige omsetningen til Nasdaq på $ 1.245.876.179 i april 2020, ifølge Nasdaq Trader. Mens omsetningen på Nasdaq måles i milliarder dollar, måles valutahandelen i billioner. Dette er en fordel for alle tradere, da det er enklere å finne kjøpere og selgere enn for aksjemarkedet, der volumet er mer begrenset. I 2020 er det så mange som 23 forskjellige valutameglere rettet mot det norske markedet, en kraftig økning på bare noen få år.

Dollar og Euro mest omsatt (Foto: Pixabay)

Derivater vokser raskest

Valutamegler.no avslører at det er derivater som vokser raskest blant valutahandlere, enten gjennom valutaswaps eller differansekontrakter (CFD-er). Det er fremfor alt en kraftig økning i privatpersoner som handler valuta i 2019-20 sammenlignet med 2016, i første rekke gjennom CFD-handel. Samtidig har den profesjonelle valutahandelen gjennom spotmarkedet sunket. I april 2019 stod spothandel for 30 % av all valutahandel, noe som innebærer en nedgang på 3 % fra 2016 og en nedgang på 8 % siden 2013. Også opsjoner på valutamarkedet er betydelig redusert.

Dollar og Euro mest omsatt

Andelen av de to mest omsatte valutaene, amerikanske dollar og euro, har økt litt siden forrige måling. I dag inngår USD i 88 % av alle valutatransaksjoner, mens EUR inngår i 32 %. De største valutaparene er USD/EUR, USD/JPY og USD/GBP. Samtidig viser den siste rapporten fra BIS at Tyrkia og fremvoksende markeder som Brasil nesten har doblet handelen fra 2016 til 2019. De som handler mest er britene, mens USA, Hong Kong og Japan er andre store land for valutahandel. Noe som bør bemerkes er at den norske kronen nå er den 14. mest omsatte valutaen i verden, mens den svenske kronen er på 11. plass.

Hele rapporten er tilgjengelig på https://www.valutamegler.no/slik-gar-valutahandel-ifolge-bis/

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*