Du kan bestille selvkjørende buss med ny app(Foto: Ruter)

Pilotprosjekt i Groruddalen skal tilby fleksible, individtilpassede reiser som gjør det mulig for enda flere å la privatbilen stå. Det første kjøretøyet kommer snart til Oslo, men måneder med tekniske forberedelser står for tur før de første kundene får sitte på.

Siden 2019 har Ruter gjennomført flere pilotprosjekter med selvkjørende kjøretøy i Oslo-regionen. Hensikten med utprøvningene er å utforske hvordan selvkjørende kjøretøy kan brukes til å utvide det offentlige transporttilbudet med nye mobilitetsformer som er attraktive og bærekraftige.

Etter å ha avsluttet forrige pilotprosjekt med to selvkjørende biler i Ski tidligere i år, nærmer Ruter seg nå oppstart av neste prosjekt. I 2023 skal en ny selvkjørende kollektivtjeneste startes opp i Groruddalen i Oslo – og denne gangen blir det av en annen størrelsesorden enn tidligere.

– Vi planlegger å sette i drift en flåte på opptil femten kjøretøy. Disse vil operere innenfor et avgrenset område i Groruddalen, og betjene dette området som en

fleksibel bestillingstjeneste. Bestilling av reise vil gjøres via app, og folk kommer til å ha stor frihet til å velge hvor og når de vil hentes. Hvis andre personer har bestilt reise i samme retning, kan kjøretøyet plukke opp flere kunder i løpet av samme tur, forklarer Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Kjøretøyene som skal benyttes i pilotprosjektet vil være på størrelse med vanlige personbiler og holde normale kjørehastigheter på veiene. Innledningsvis vil hvert kjøretøy være bemannet med en person i førersetet, men en målsetning for prosjektet er at denne personen etter en stund skal kunne tas ut.

– Tjenesten skal da driftes videre med helt ubemannede kjøretøy. Dette forutsetter naturligvis formelle godkjenninger i henhold til regelverk og sikkerhetskrav, sier Jenssen.

En forsmak på fremtidens mobilitetstilbud

Det kommende selvkjøringstilbudet i Groruddalen er et ambisi

ambisiøst forsknings- og utviklingsprosjekt som Ruter gjennomfører i samarbeid med en rekke aktører. Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune, Transportøkonomisk institutt og Cicero er blant partene som deltar i planleggingen. På teknologisiden er det Ruters forsknings- og utviklingspartner Holo, sammen med selvkjøringsselskapet Mobileye, som skal levere kjøretøy og programvare for operasjon på selvkjøringsnivå 4.

Det overordnede målet med prosjektet er å gjennomføre en vellykket demonstrasjon av en flåte med selvkjørende kjøretøy som fungerer som tilskudd til det eksisterende kollektivtilbudet i området. Med dette vil alle som bor og ferdes i Groruddalen få en forsmak på hvordan Ruter ser for seg å utvikle det offentlige mobilitetstilbudet i årene fremover.

– Flåter med delte selvkjørende kjøretøy vil gjøre det mulig for folk å nyte

fleksible, persontilpassede reiser uten å måtte eie en privatbil til dette. Du bestiller kjøretøyet når du behøver det, kjøres dit du skal, og så trenger du ikke tenke mer på det før du skal hjem igjen. I mellomtiden vil det samme kjøretøyet farte rundt på veiene med andre passasjerer.

– Slike reisetjenester satt i system som del av kollektivtilbudet vil ikke bare kunne gjøre folks reisehverdag enklere; de gjør det mulig å samkjøre befolkningens reisebehov og redusere antallet personbiler på veiene, sier Jenssen.

Oslo kommunes byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, stiller seg bak behovet for å utforske ny teknologi i kollektivtrafikken.

– Kollektivtilbudet skal være så fleksibelt og godt at folk velger offentlig transport fremfor privatbilen. Da må vi være i front med nye klimasmarte løsninger. Dette prosjektet blir en spennende test på hvordan selvkjørende kjøretøy i offentlig regi kan gjøre reisehverdagen enklere for enda flere, og bidra til målet om å redusere biltrafikken, noe som også gjør bylufta reinere og skole- og sykkelveiene tryggere, sier hun.

Enova-støtte til første fase

Prosjektet i Groruddalen skal gjennomføres over flere faser, med egne mål og aktiviteter definert for hver fase. Første fase skal etter planen starte våren 2023, når det første av de nye kjøretøyene ankommer Oslo. De påfølgende månedene skal kjøretøy og teknologi tilpasses norske forhold og oppfylle omfattende sikkerhetskrav. Til gjennomføringen av denne forberedelsesfasen mottar Ruter tilskudd fra Enova, som støtter prosjektet med 17,5 millioner kroner.

– For å nå klimamålene innen landtransport må vi i tillegg til å erstatte de fossile energibærerne også redusere transportomfanget og utnytte mulighetene som ligger i smarte transportløsninger. Ruter sitt pilotprosjekt i Oslo der de utvikler ny teknologi for autonome transportløsninger kan være en viktig brikke i overgangen til lavutslippsamfunnet, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Flåten av kjøretøy vil ankomme i løpet av forberedelsesfasen og gradvis rulles ut i prøvedrift på veiene, før tjenesten etter planen åpnes for befolkningen tidligst mot slutten av 2023. Prosjektets driftsfase finansieres med midler blant annet fra EUs Horizon Europa-program. Groruddalsprosjektet er et av tre søsterprosjekter som skal gjennomføres på samme tid i ulike europeiske byer, og Ruter deltar i et bransjeomspennende konsortium bestående av 24 aktører som skal utveksle læring og erfaringer med hverandre.

– Internasjonalt er det mange byer og kollektivselskaper som jobber målrettet for å få satt selvkjørende kjøretøy i system og påbegynne en transformasjon av mobilitetssektoren. Med prosjektet i Groruddalen tar Ruter og Oslo en rolle helt fremst i denne utviklingen, og det er vi veldig stolte av, avslutter Jenssen.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*