Managing Partner i RSM Norge, Morten H. Christophersen . Foto: Jo Michael Studio

RSM International har i en pressemelding meddelt at nettverkets totale omsetning endte på 8 milliarder dollar i 2022. Som RSM Norge, er det internasjonale RSM- nettverket blant de ledende leverandørene av revisjon, advokat- og konsulenttjenester til SMB-markedet.

RSM har stor internasjonal vekst, og er nå tilstede i 123 land med mer enn 57 000 ansatte.

«En så sterk internasjonal tilstedeværelse, gjør at vi også kan levere bedre og bredere tjenester til kundene våre i Norge. For eksempel innen internasjonal skatte- og avgiftsrådgivning, transaksjonsrådgivning og due diligence ved utenlandske oppkjøp i Norge. I tillegg til rådgivning til norske oppkjøp i utlandet, strukturering av internasjonale selskapsstrukturer, global mobility og revisjon av multinasjonale konsern.

Vi drar stor nytte av samarbeid på tvers av landegrensene, og ser at dette er fruktbart for videre vekst og forretnings- og kompetanseutvikling. Vi ser frem til videre vekst sammen med resten av RSM.» sier Managing Partner Morten H. Christophersen.

Les hele pressemeldingen fra RSM International her

RSM er det mellomstore revisjonsselskapet, og har som ambisjon å være Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for kjernen av norsk næringsliv. De har kontorer i Oslo, Vestland, Agder, Rogaland og Trøndelag med over 290 ansatte. Kjernevirksomheten er revisjonstjenester, rådgivning og advokattjenester innen skatt, avgift og transaksjoner. Kundene er i et bredt utvalg av bransjer og omfatter mindre aksjeselskaper, konsern med betydelig størrelse og børsnoterte selskaper – med en solid posisjon blant eierstyrte virksomheter. De er medlem i RSM International, et nettverk med kontorer i 123 land med over 57 000 ansatte.Les mer

RSM Norge AS

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*