Blaavinge og Rosenberg går sammen om havvind. På bildet ser vi bl.a. CEO Lars Bender i Fred Olsen Seawind og CEO Bjørn Ruyter i Hafslund ECO.(Foto: Mynewsdesk)

Rosenberg Worley og Blåvinge – et partnerskap mellom Fred. Olsen Seawind, Hafslund Eco og Ørsted – inngår eksklusivt samarbeid for å utvikle flytende havvind. Samarbeidet viser det store industrielle potensialet som havvind representerer for norsk leverandørindustri.

Avtalen omfatter et eksklusivt samarbeid hvor Blåvinge og Rosenberg sammen skal utvikle planer for hvordan storskala flytende havvind kan bygges ut i Norge ved hjelp av norske leverandører.

Dersom Blåvinge får konsesjon til å utvikle flytende havvind på Utsira Nord, er det store investeringer som skal gjøres, blant annet i forbindelse med bygging av fundamenter til flytende havvindparker. Dette vil gi et betydelig antall årsverk både i utviklings- og byggefasen.

Blåvinge har som mål å bygge ut både bunnfast og flytende havvind, og samtidig bidra til å utvikle konkurransedyktige norske leverandørkjeder som kan levere til storskala utbygging av havvind i Norge. Den norske leverandørindustrien er unikt posisjonert til å utnytte sin offshorekompetanse til å utvikle nye løsninger og skape verdier innen havvindindustrien – ikke bare i Norge, men internasjonalt.

Få virksomheter representerer bedre den omstillingen norsk leverandørindustri gjennomgikk i oljealderens begynnelse enn Rosenberg. Den gang ble Rosenberg forvandlet fra skipsverft til en stor leverandør av prosjekter til olje og gass industrien. Gjennom samarbeidet med Blåvinge kan Rosenberg nå bli en sentral leverandør til fornybarindustrien.

Sitater:

– Storskala flytende havvind er hittil ikke bygget. Ved å kombinere den unike kompetansen til Rosenberg og Blåvinge kan vi sammen finne de beste løsningene for en slik utbygging. Vi er derfor veldig glade for at vi har fått med oss Rosenberg som er et av de sterkeste miljøene innen prosjektering, bygging og sammenstilling av store stålkonstruksjoner, sier Lars Bender, CEO i Fred. Olsen Seawind.

– Med dette samarbeidet demonstrerer Blåvinge hvordan det er mulig å bygge opp norske leverandørkjeder til havvindindustrien. For at havvind virkelig skal bli et nytt industrieventyr for Norge, er vi avhengig av at myndighetene følger opp og lyser ut nye områder til både flytende og bunnfast havvind, sier Finn Bjørn Ruyter, Konsernsjef i Hafslund Eco.

– Norge har et unikt potensial for utvikling av havvind, ikke minst flytende havvind. Sammen med våre sterke norske partnere Fred. Olsen Seawind og Hafslund Eco er vi klare til å skrive det neste kapittelet av Norges energihistorie. At vi nå har fått en så kompetent aktør som Rosenberg med på laget, vitner om kvaliteten og kunnskapen som allerede eksisterer blant leverandører i det norske markedet, sier Rasmus Errboe, leder for Region Continental Europe i Ørsted.

– Fred. Olsen Seawind, Hafslund Eco og Ørsted har unik kompetanse og erfaring innen havvind, kraftmarked og marine operasjoner. Deres soliditet og kredibilitet gjør dem til den perfekte partner i vår ambisjon om å bli en ledende leverandør til havvindindustrien, sier Jan Narvestad, Managing Director i Rosenberg Worley.

Ørsted slutter seg til konsortiet med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco for å etablere et langsiktig partnerskap for å utvikle havvind i Norge og for å konkurrere i Norges kommende søknadsrunde for havvind.

Den norske delen av Nordsjøen har et stort potensial for utvikling av storskala havvindparker som kan levere fornybar energi til norsk industri og husholdninger, og potensielt også til andre land rundt Nordsjøen. Havvind kombinert med havnett vil skape en lønnsom løsning for Norge, som i kombinasjon norsk fleksibel vannkraft vil levere fornybar kraft til lave kostnader.

De tre selskapene utfyller hverandres kompetanse og danner sammen et sterkt partnerskap for å realisere store havvindprosjekter i kombinasjon med et havnett. Konsortiet har som mål å levere både bunnfast og flytende havvind, samtidig som den norske leverandørindustrien skal utvikles for å kunne levere til den forventede storskala utbyggingen av havvind i Norge og Europa.

Kontaktpersoner

Thomas Frøyland, Public Affairs Manager Ørsted, (+45) 99 55 56 98, tfrla@orsted.com 

Per Storm-Mathisen, kommunikasjonssjef Hafslund Eco, 98 25 54 06, per.storm-mathisen@hafslundeco.no 

Kristoffer Stabrun, Senior Manager, Regulatory and Communications, 41 52 54 71,  kristoffer.stabrun@fredolsen.com

Kristin Haraldsen, Information Manager Rosenberg Worley, 48 99 06 83, kristoffer.stabrun@fredolsen.com 

Mer om selskapene bak Blåvinge

Fred. Olsen Seawind
Fred. Olsen relaterte selskapers marine historie går tilbake til 1848, og gir Blåvinge kompetanse innen teknologiutvikling, marine operasjoner og logistikk, i tillegg til mer enn 25 års erfaring med utvikling, konstruksjon, drift og eierskap av vindkraftanlegg.

Hafslund Eco

Som landets nest største kraftprodusent har Hafslund Eco inngående kjennskap til det nordiske kraftsystemet og kraftmarkedet, noe som gir Blåvinge en strategisk fordel når en ny fornybar energikilde skal inn i markedet.

Ørsted
Ørsted er verdens ledende havvindselskap, og kombinerer global erfaring med å utvikle, bygge, drifte og eie havvindparker med en forpliktelse til å bygge opp lokale leverandørkjeder, noe som kommer lokale bedrifter og samfunn til gode.

Mer om Rosenberg Worley
Rosenberg Worley har med sin lange industrihistorie utviklet seg til en total-leverandør av prosjekter for energiproduksjonen til havs. Selskapet har, som en del av Worley, en unik tilgang på kompetanse og ressurser for å kunne bidra til å realisere offshore wind prosjekter.

Orssted, verdens største på havvnd, slutter seg til samarbeidet( Foto: Ørsted A/S)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*