Kjell Inge Røkkes Aker BP stiger på Oslo Børs fredag( Foto. MyAker)
Kjell Inge Røkkes Aker BP stiger på Oslo Børs fredag( Foto: MyAker)

Torsdag kveld ble det meldt at Aker BP, som har Røkke som hovedaksjonær, er i samtaler om å kjøpe andeler i oljefelt på norsk sokkel fra ExxonMobil, ifølge Bloomberg. Fredag morgen kom det dessuten en melding om at selskapet har gjort et oljefunn øst for Frigg-feltet, ifølge Oljedirektoratet.Funnet estimeres ifølge foreløpige beregninger til 4-12 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Aker BP er opp rundt en prosent fredag morgen, men Oslo Børs er uendret, skriver E 24 på sine nettsider.

Polakker har ti prosent

Aker BP har gjort et oljefunn i PL 442, øst for Friggfeltet, som estimeres til å være på mellom fire og tolv millioner standard kubikkmeter. Det melder Oljedirektoratet fredag.Aker BP eier 90,26 prosent av lisensen, mens de resterende 9,74 prosent er eiet av Lotos Exploration and Production. Rettighetshaverne vurderer nå funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging. Business Developeer Tor Helge Hetland i Lotos Exploration & Production Norway, sier til Nordens Nyheter at han kommer tilbake til saken etter jul.

Vil kjøpe oljefelt

Nettstedet E 24 skriver altså at Aker BP vurderer å kjøpe andeler av oljefelt på norsk sokkel av det amerikanske oljeselskapet Exon Mobile. ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper – bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. – som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA. Her omtales selskapene som ExxonMobil i Norge.ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper – bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. – som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA. Selskapets hovedkontori Norge ligger på Forus i Sandnes kommune, og herfra koordineres selskapets lete- og produksjonsaktiviteter for offshorevirksomheten. ExxonMobil`s markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg. ExxonMobil er en av de største ikke-norske produsentene av olje og gass på norsk kontinentalsokkel med eierandeler i over 20 produserende olje- og gassfelt. Selskapet er operatør for Balder-, Jotun-, Ringhorne- og Sigyn-feltene. I 2015 var selskapets totale produksjon ca. 233.000 fat oljeekvivalenter per dag, som tilsvarer nær 6 prosent av norsk produksjon og nesten 6 prosent av ExxonMobils produksjon på verdensbasis.

Integrert oljeselskap

Raffineriet på Slagentangen har en prosesseringskapasitet på 6 millioner tonn råolje per år, og produksjonen er basert på råolje fra Nordsjøen. ExxonMobil har en markedsandel på rundt 20 prosent av det totale salget av oljeprodukter i Norge. Selskapet markedsfører produkter både under Esso og Mobil varemerker. Antallet bensinstasjoner er ca. 250. ExxonMobil er landets eldste energiselskap – etablert i Norge i 1893. Selskapet er det eneste fullt integrerte oljeselskapet i Norge med komplett verdikjede. Konsernsjef i Exxon Mobile Corporation i USA er fortsatt Rex Tillerson, som trolig blir USA`s utenriksminister fra 27. januar neste år, skriver Nordens Nyheter.

Venter høyere oljepris

Gitt et bakteppe med potensielt høy volatilitet og usikkerhet tror DnB Markets at aksjer som i stor grad er uavhengig av utviklingen i verdensøkonomien vil fremstå som attraktive. Aker BP, Höegh LNG, Kongsberg Gruppen og Targovax er blant aksjene som utmerker seg her. Like spennende blir det å se om oljeprisen klarer å etablere seg over 60 dollar fatet og starte klatringen mot 70-nivået. En høyere oljepris vil riktignok kunne gi utslag i en sterkere krone og dermed være negativt for norske eksportører, som for eksempel sjømatselskapene, men det vil samtidig kunne være positivt for de mange energirelaterte aksjene på Oslo Børs og norsk økonomi generelt, skriver DnB Markets i en julehilsen til kundene.

Konsernsjef Rex Tillerson i ExxonMobile blir trolig amerikansk utenriksminister 27. januaar neste år( foto: ExxonMobile)
Konsernsjef Rex Tillerson i ExxonMobile blir trolig amerikansk utenriksminister 27. januaar neste år( foto: ExxonMobile)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*