Koksa-området på Fornebu som skal blu Kjell Inge Røkkes nye tumleplass(Foto: Nils Petter Tanderø)

Kjell Inge Røkke vil bygge et over 180 meter høyt signalbygg for «Verdenshavenes hovedkvarter» på Fornebu.Kjell Inge Røkke vil bruke Fornebu til å ta globalt lederskap for havet. Han ønsker å bygge et over 180 meter høyt signalbygg for «Verdenshavenes hovedkvarter» rett utenfor dagens Fornebuporten ved innkjøringen til Fornebulandet – og med verdens mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsfartøy REV med hjemmehavn like ved.

– Norge er en verdensledende havnasjon, og har muligheter og forutsetninger for å ta et globalt lederskap for havet. Vi ønsker å legge til rette for å samle ledende kunnskaps-, innovasjons- og forskningsmiljøer til «Verdenshavenes hovedkvarter» på Fornebu, sier Nina Jensen, som er administrerende direktør i X Four-10 – et datterselskap av Kjell Inge Røkkes private selskap TRG.

Det er dette selskapet som bygger og eier det avanserte forsknings- og ekspedisjonsfartøyet REV (Research Expedition Vessel).

Nina Jensen lanserte den storstilte planen om å bygge det industribyggeren fra Konglungen kaller «Verdenshavenes hovedkvarter» på Fornebu tidligere i sommer. Det skjedde på et kommunestyreseminar i regi av Bærum kommune i forbindelse med at rådmannen har lagt frem sitt forslag til ny kommunedelplan for Fornebu.

Fornebulandet Vel bekrefter i Budstikka at det er kommunes plikt å bygge sosial infrastruktur(skoler, barnehager m.v.) ref. bygningsloven og kommuneplanen. Budstikka skriver at det er tillatt unntak på Fornebu. Nå ønsker kommunen å inngå ny avtale med utbyggere som Selvaag og Aker og OBOS, ref. KDP3. Fagekspertise anbefaler færre antall boliger som bør bygges lavere, skriver Nordens Nyheter.

Vil bygge høyere

Røkke kjøpte tidligere i år en  tomt for 490 millioner kroner på Koksa i Bærum Kjell Inge Røkkes Fornebuporten Holding as har kjøpt en giganttomt på Koksa i Bærum.Fornebuporten Holding as er eid av Aker Capital as, som igjen er eid av Røkke-kontrollerte Aker asa. Transaksjonen er ifølge KLP Eiendom verdt 490 millioner kroner.n Eiendommen som Klp Eiendom nå har solgt i Snarøyveien, Bærum og satser nå på et stort boligprosjekt. Selskapet eier blant annet næringseiendom på Fornebuporten, samt boliger på Fornebuporten.

– Fornebu Sentrum II ligger an til å bli et stort boligprosjekt som vil ta lang tid å ferdigstille. Siden dette faller utenfor vår kjernevirksomhet, og prisen var akseptabel, har vi valgt å selge tomteområdet, uttaler administrerende direktør Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom i en pressemelding.sammen med Selvaag Bolig. Selvaag Bolig, som viste interesse for tomten tidligere i år. Men det ble altså Fornebuporten Holding som endte med å kjøpe den. Trond Moen eide opprinnelig eiendommen.

Vil bygge boliger

Finansmannen Kjell Inge Røkke fotografert av Aker ASA.

Godt egnet

Fornebuporten Holding kjøper en tomt med et areal på 40.000 kvadratmeter på Koksa, som skal være godt egnet for boligutvikling. KLP Eiendom fortsetter å eie en tomt på 20.000 kvadratmeter i området, som man etter planen skal utvikle til næringseiendom, opplyser KLP Eiendom til Dagens Næringsliv som først omtalte saken. En beboer i området sier at Bærum Kommune har brutt alt som heter lantidsplaner for dette området, som altså skal bli boliger og et nytt sentrum Fornebu S II, samt nye forretningsbygg, skriver Nordens Nyheter. Kanskje vil til og med får en gågate ut mot Sjøflyhavna Cafe om Kjell Inge Røkke er med.

Trangt på bussen

Baærum Kommune og Akershus Fylkeskommune står nå ansvarlig for å få et bedre kolletivtilbud til Fornebu og Snarøya. Fylkeskommunen stoppet pengestrømmen til Ruter slik at båten til Aker Brygge ble lagt ned. Nå blir det en oppgave for Kjell inge Røkke å få båten til Oslo på plass igjen. T-banen til Fornebu er forsinket til 1924, og her må investor Kjell Inge Røkke få fart på Oslo og Bærum Kommune, skriver Nordens Nyheter.( Offentliggjort 18/9 2017 i Nordic Nes.)

Røkkes nye tomt på Fornebu fotografert av Koksas planleggere

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*