Sjeføkonom Elisabeth Holvik(Foto: Mynewsdesk)

Det er rentemøte i både USA, UK og Europa denne uken. Mest spenning er knyttet til USA. Blir det siste renteøkning? Og vil sentralbanksjefen på ny skremme markedet og skape børsnedtur?

Som følge av at inflasjonen er på vei ned, øker forventningene om at sentralbankene kan stoppe å heve renten, og at de vil kunne begynne å senke rentene allerede mot slutten av året. Vi tror rentetoppen er nær, men tror at rentene vil bli holdt høyere lenger enn det markedet priser inn.

De viktigste grunnene til at renten vil bli holdt «higher for longer» er at strukturene i økonomien er endret, at vi går inn i en krigsøkonomi med opprustning i frykt for krig mellom USA og Kina. Det som kan gi vedvarende høyere inflasjon er:

  • · Økte handelshindringer og betydelig økte kostander v global handel
  • · Opprustning, hjemflagging og økt egenproduksjon
  • · Høy statsgjeld svekker politisk rom for produktive investeringer
  • · Investeringsboom stimulert av store pakker som Inflation Reduction Act i USA, og Green Deal i Europa
  • · Svakere vekst i arbeidsstyrken pga fallende fødselsrater over lang tid
  • · Eldrebølgen svekker statsfinanser, og eldre vil tære på sparing

Hovedpoenget er at globaliseringen er i revers og geopolitiske spenninger øker. Japan og Nederland slutter seg til USAs eksportforbud av teknologi til Kina. Vestlige land er i ferd med å sikre egen tilgang til ressurser, mineraler, metaller og egenproduksjon av alt fra energi til teknologi, til et høyere kostnadsnivå enn der det i dag produseres. I tillegg må det rustes opp etter at bevilgninger til forsvar og beredskap ble redusert etter murens fall. Resultatet blir at kapital blir dyrere. Foreløpig anslår sentralbanken i USA at den nøytrale realrenten, også kalt likevekts realrenten, er på 2,5%. Vi tror dette er for lavt, gitt de strukturelle endringer.

Les mer i vedlagte rapport!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*