Janet Yellen i federal Rserve beholder styringsrenten uendret(Foto: Senatet ) i
Janet Yellen i federal Rserve beholder styringsrenten uendret(Foto: Senatet ) i

Den amerikanske styringsrenten  ligger uendret. Den amerikanske sentralbanken kom med sin rentebeslutning torsdag kveld. Det er et signal til sentralbanksjef Øystein Olsen om rentesenkning på Norges Banks rentemøte 24. september. Renten i USA har vært nær null siden finanskrisen i 2008, og det har bygget seg opp forventninger om at renten ville bli hevet på nettopp dette rentemøtet. Men konjunkturene iUSA var ikke sterke nok, skriver Nordens  Nyheter

Kriterier i for vekst

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve bestemmer renten slik at USA oppnår maksimal sysselsetting med kontroll over  inflasjonen. Federal Reserve-sjef Janet Yellen, burde ha økt den amerikanske styringsrenten med 0,25 prosentpoeng,   ifølge ekspertene. Verden frykter at  sentralbanken dermed hadde stoppet den økonomiske veksten i USA. Norges Bank rapporterte om svak vekst i norsk produksjon foran rentemøtet i Oslo 24. september. Riksbanken , som har en styringsrente på -0,35 prosent,  øker  neppe styringsrenten hverken i år eller neste år, skriver Nordens  Nyheter .

Norsk hodepine

Federal Reserve-sjef Janet Yellen, har likevel  skapt usikkerhet i Norges Bank og Sveriges Riksbank etter det amerikanske rentemøtet. Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank har lagt opp et rentekutt på en kvart eller en halv prosent, og uforandret  rente i USA, legger opp til forventninger  om et  norsk rentekutt.  En amerikansk økonomisk stagnasjon kan fort  smitte over på Europa og Norge, slik at det er behov for enda flere  rentekutt. Sverige følger ofte utviklingen i USA, og sentralbanksjef Stefan Ingves i Riksbanken har sagt at han sitter på gjerdet  tross  vekst i svensk økonomi i henhold til Statistiska Centralbyån i Stockholm(SCB).

Skaper usikkerhet

Sentralbanksjefer må i særdeleshet følge med på to ting, prisstigning og arbeidsledighet, og veie dette mot hverandre, for så å så bestemme seg for renteretningen. I Norge er arbeidsløsheten økende, mens prisstigningen på Norges viktigste «handelsvare» boliger, fortsatt er stigende. Dermed skaper dette usikkerhet for Norges Bank Full sysselsetting i amerikansk økonomi foreligger med en arbeidsledighet mellom fem og seks prosent. Ledigheten i USA er på 5,1 prosent, mens den norske arbeidsløsheten har steget fra 3,2 til 4,5 prosent. I Norge regner vi ikke dette tallet som full sysselsetting. Wall Street Journal skriver at dersom man med amerikanere som vil jobbe, men som ikke er ute på jobbmarkedet, er ledigheten 6,2 prosent. Det er snart ti år siden Federal Reserve sist gang hevet renten, og det var finanskrisen som torpederte den høye renten dengang.

Global spredning

Harvard-professor og tidligere finansminister Larry Summers, mener ifølge Financial Times , at Yellen, dersom hun hever renten, risikerer å gjøre «en alvorlig feil». Den største risikoen sentralbanken står overfor, er at inflasjonen blir lavere – ikke høyere enn to prosent, skrev Summers i Financial Times for to uker siden. Eurosonen og ESB vil trolig vente med en renteøkning fordi den økonomiske  veksten i Europa  er for svak. Men flyktningestrømmen til Europa endre dette bildet. Den europeiske sentralbanken bør trykke Euro, slik Federal Reserve  trykket dollars. En   ekspansiv  pengepolitikk  kan gi ny økonomisk vekst. Janet Yellen vet at sentralbankens i USA skaper en trend som vil spre seg  globalt. Det betyr at den økonomiske veksten er tilbake og at en renteøkning med en kvart prosent etter  nyttår, neppe  vil ødelegge veksten i USA,  skriver Nordens Nyheter.

Sentralbanksjef Øystein Olsen får et delemma foran rentemøtet i Norges Bank 24. september( Foto: Nancy Bundt/ Norges Bank)
Sentralbanksjef Øystein Olsen har et klart delemma foran rentemøtet i Norges Bank 24. september( Foto: Nancy Bundt/ Norges Bank)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*