Sentralbanksjef Stefan Ingves ser ut til å snakke med kollega Øystein Olsen i Oslo mer enn før(Foto: Svt.se)

Norges Bank og den svenske Riksbanken ser ut til å samordne rentepolitikken i større grad enn før. Begge sentralbankene nedjusterer sine renteprognoser. Dermed øker ikke styringsrenten i Norge og Sverige før i desember 2017. Den svenske renten ligger på 1 prosent og den norske på 1,5 prosent etter de siste rentemøtene, skriver Nordens Nyheter.

Riksbanken skriver at det er lysere utsikter for svensk økonomi. Det har vært en viss bedring i arbeidsmarkedet og dette bildet blir klarere i 2014. Inflasjonen er lav og for å understøtte oppgangen, blir den svenske styingsrenten uendret på en prosent og den øker først i slutten av 2014. Rentemøter i Norge og Sverige er nå samordnet, med offentlligjøring en dag senere enn tidligere i Norge.Dette systemet har svenskene hatt lenge.  Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets skriver ifølge Dagens Næringsliv i en morgenrapport mandag 6. mars at det ikke overraskende at Fed benytter denne muligheten til å heve neste uke. Fjære skriver videre at dette neppe vil ha stor betydning for Norges Banks rentesetting på rentemøtet torsdag 16. mars, dagen før Federal Reserve har rentemøte.

Omtrent som ventet

– Prisveksten i september var lavere enn ventet, men samtidig har kronen svekket seg siden forrige rentemøte. For øvrig har den økonomiske utviklingen både ute og hjemme vært om lag som ventet. Derfor holder vi styringsrenten uendret, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank etter det norske rentemøtet. Veksten hos Norges viktigste handelspartnere samlet er nokså lav, og om lag som anslått. Den forventede renteoppgangen ute er igjen skjøvet noe ut i tid. Her hjemme kan det se ut til at husholdningenes etterspørsel er litt svakere enn lagt til grunn, og boligprisene har flatet ut. Samtidig har arbeidsledigheten vært nokså stabil. Konsumprisveksten har avtatt, etter å ha steget i sommer. Kronekursen har svingt mye de siste månedene. Siden forrige rentemøte har kronen svekket seg. – De siste månedene har det vært unormalt store bevegelser i konsumprisveksten, delvis preget av metodeendringer. Når vi vurderer prisutviklingen fremover, ser vi i noen grad igjennom slike midlertidige forhold, sa den norske sentralbanksjefen i oktober.

Ville senke renten

Visesentralbanksjef Karolina Ekholm i Riksbanken ville kutte styringsrenten til 0,75 prosent og en bane hvor satsen er fortsatt på 0,75 og i tredje kvartal 2014 øke renten gradvis til om lag 2,4 prosent i prognoseperioden. Visesentralbanksjef Martin Flodén i Riksbanken ville også kutte renten til 0,75 prosent.

Veksten halter noe

Riksbank inntrykk av at den økonomiske veksten halter noe, slik at renteøkningen er utsatt. Men en svensk renteøkning kan fort komme dersom noe skjer advarer analytikere .SEB egen renteprognose tilsier også at en innledende økning i desember neste år. Nordea sjeføkonom Annika Winsth sier til Di.se at Riksbanken vil senke sine forventninger til BNP- veksten i Sverige .

Øker neppe i april

-Oppgangen var ikke fullt så bra som du hadde forestilt seg. De ser lavere vekst , mens justering av rentebanen i samme retning , sier Annika Winsth .Nordea har tidligere spådd en første renteøkning i april neste år , men mener etter torsdagens kunngjøring at økningen vil ta lengre tid . Årsaken er en svekket svensk vekst og fortsatt lav inflasjon. Fed vil vente med å kutte ned på stimulans og dermed vedvarer usikkerheten. Hun sier til den svenske avisen at arbeidsledigheten ser ut til å ha nådd toppen. Oppgangen er langsom, men i riktig retning, skriver Nordens Nyheter.

Sentralbanksjef Øysstein Olsen snakker mer med sin svenske kollega( Foto: Nancy Bundt)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*