Banque de Luembourg fotografert av BdL. Hvor mye er 5,9 billioner EURO?

Per 31. desember 2021 nådde nettoformuen til luxembourgske investeringsfond et rekordhøyt nivå på 5,9 billioner EUR1 (6,6 billioner USD2). Dette representerer en år-til-år økning på 886 milliarder euro eller + 17,8 %. Det norske oljefondets avkastning var 14,5 prosent i 2021 ifølge Norges Bank.

Detaljhandel og institusjonelle investorer strømmet rekordbeløp inn i nesten alle aktivaklasser. Med netto innstrømning på 394 milliarder euro de siste 12 månedene, og 491 milliarder euro som stammer fra markedsvurdering, utgjorde den organiske veksten som følge av netto abonnement 7,9 %, mens virkningen av markeder utgjorde 9,9 % av økningen i aktiva. Når vi ser tilbake på de siste fire årene, med mer enn 30 milliarder EUR netto abonnement per måned, forpliktet investorer mer penger enn noen gang til luxembourgske investeringsfond i 2021. Med en vekst på 29,9 % er private equity den raskest voksende aktivaklassen, etterfulgt av aksjer og fund of funds med en økning på 29,8 % og 25 % i aktiva.

Camille Thommes administrerer the Association of the Luxembourg Fund Industry(Foto: Alfi)

Økning i aktiva

Selv om kapitalforvaltere kontinuerlig forbedrer fondsutvalget, er de også opptatt av å rasjonalisere antallet fond som tilbys, som illustrert av den generelle nedgangen i antall fond og underfond fra 14 590 til 14 445 per 31. desember 2021. Kombinert. med en økning i aktiva, fortsetter gjennomsnittsstørrelsen per fond eller underfond å gå opp fra 341 til 406 millioner euro, noe som bekrefter trenden som er observert de siste årene. Stordriftsfordeler gjør at kapitalforvaltere kan forvalte fondsområdet mer effektivt og redusere kostnadene til fordel for sluttinvestorer.

Camille Thommes, generaldirektør i ALFI, kommenterte: «Med 5,9 billioner euro under forvaltning, har luxembourgske investeringsfond nådd et enestående høydepunkt på kort tid siden verdinedgangen forårsaket av pandemiskrisen i mars 2020. Enda viktigere, det høye antallet nettoabonnementer måned etter måned er et vitnesbyrd om suksessen til investeringsfond som det optimale investeringsproduktet for både private og institusjonelle investorer.»

Thommes la til: «Den luxembourgske kapitalforvaltningen og fondsindustrien er klar til å møte utfordringene som ligger foran oss. Samfunnet vårt har nådd et punkt uten retur når det gjelder behovet for å bevege seg mot en bærekraftig forretningsmodell, og kapitalforvaltere må følge denne overgangen. Covid-19-pandemien har vært en akselerator i tempoet som nye teknologier blir utplassert i. Å nå ut til investorer digitalt har blitt den nye normalen.»

Svært godt år 2021

Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) representerer ansiktet og stemmen til det luxembourgske kapitalforvaltnings- og investeringsfondsamfunnet, som forkjemper mainstream, private eiendeler og bærekraftig investering. ALFI søker å fremme Luxembourgs fondssektor internasjonalt, og å dyrke til fordel for medlemmene et samarbeidende, dynamisk og innovativt økosystem underbygget av det mest robuste regelverket. ALFIs ambisjon er å styrke investorer til å nå sine livsmål.

Foreningen ble opprettet i 1988 og representerer i dag over 1500 Luxembourg-domisilierte investeringsfond, kapitalforvaltningsselskaper og et bredt spekter av virksomheter som betjener sektoren. Disse inkluderer depositarbanker, fondsadministratorer, overføringsagenter, distributører, advokatfirmaer, konsulenter, skatterådgivningsfirmaer, revisorer og regnskapsførere, spesialiserte IT- og kommunikasjonsselskaper. Luxembourg er det største fondets hjemsted i Europa og en verdensomspennende leder innen grenseoverskridende distribusjon av midler. Luxembourg hjemmehørende investeringsfond er distribuert i mer enn 70 land rundt om i verden.

For å følge med på alle nyhetene fra ALFI og fondsbransjen i Luxembourg, følg oss på LinkedIn, Twitter (@ALFIfunds), YouTube og Flickr.

For mer informasjon, vennligst besøk www.alfi.lu.

Hvor mye er 5,9 milliarder spør du? Vel, du har kommet til rett sted for å lære alt om 5,9 milliarder kroner!

La oss starte med hvordan du vil skrive 5,9 milliarder bare med tall:

5 900 000 000

Og slik vil du skrive 5,9 milliarder kun med bokstaver:

Fem milliarder ni hundre millioner

Hvis du tar fra hverandre 5,9 milliarder og gjør det om til millioner får du:

5,9 milliarder = 5900 millioner OK, nok av det grunnleggende. Nå skal vi sette 5,9 milliarder i sammenheng med andre ting, slik at du kan få et bedre inntrykk av hvor mye det egentlig er:

Utgifter: Hvis du hadde 5,9 milliarder dollar, kunne du kjøpe 196 667 biler til $30 000/stk eller 29 500 hus til $200 000/stk.

Reise: Hvis du skulle reise 5,9 milliarder mil, kunne du fly jorden rundt 236 938 ganger eller tatt en rundtur til månen 12 348 ganger, skriver Research Maniacs på Internett.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*