En felles standard og etiske regler bidrar til høy kvalitet i regnskapsbransjen og reduserer økonomisk kriminalitet. FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no.

Samarbeidet omfatter nå også etiske retningslinjer for regnskapsbransjen. En felles standard og etiske regler bidrar til høy kvalitet i bransjen og reduserer økonomisk kriminalitet.

Regnskapsførerloven innførte i 2006 den rettslige standarden god regnskapsføringsskikk, som senere er videreført i gjeldende regnskapsførerlov vedtatt i 2022. Regnskap Norge og Økonomiforbundet har siden den gang, sammen med Revisorforeningen, samarbeidet for å stadfeste innholdet som en bransjestandard.

Samarbeider om felles etiske regler

Formålet med samarbeidsavtalen er å videreutvikle en felles bransjestandard som gir innhold til den rettslige standarden. Nå er avtalen utvidet til også å omfatte etiske regler for bransjen.

– Regnskap Norge har lenge hatt et eget etisk regelverk for sine medlemmer, men ser verdien av at det forankres felles regler for en samlet bransje. Vi ser derfor frem til å videreutvikle det etiske regelverket som ledd i å opprettholde høy kvalitet og etterrettelighet for alle som jobber med regnskap i oppdrag for andre, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge, og fortsetter:

– Kompetanse, faglig kvalitet i yrkesutøvelsen og yrkesetikk er viktige premisser for autorisasjonsordningen for regnskapsførere, både for å ivareta oppdragsgiver og samfunnsoppdraget som sådan.

Bransjeforeningene for regnskap og statsautoriserte regnskapsførere har allerede samarbeidet i mange år.

– Fornyet samarbeid er en naturlig utvikling av at vi i fjor fikk en ny og modernisert regnskapsførerlov, med påfølgende ny standard for god regnskapsføringsskikk utviklet av foreningene. Økonomiforbundet har også hatt etiske regler, men ser at dette har vært et hull i bransjesamarbeidet som vi nå er i ferd med å tette, sier Rune Martinsen, daglig leder i Økonomiforbundet.

Samarbeidet styrker forsvaret mot økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet og hvitvasking er et voksende problem.

– Regnskapsbransjen er en del av totalforsvaret mot økonomisk kriminalitet. Det ansvaret tar vi på alvor. Et fornyet samarbeid mellom bransjeforeningene for regnskap og statsautoriserte regnskapsførere styrker regnskapsbransjens forsvar og vil gjøre det vanskeligere for kriminelle å lykkes, sier Aale-Hansen.

– Autorisasjonsordningen for regnskapsførere og gode bransjestandarder for regnskapsføring er viktige bidrag for å sikre etterlevelse og økonomisk etterrettelighet. I tilknytning til dette arbeidet er etiske regler en essensiell byggestein i det tillitssamfunnet som regnskapsførerne er en viktig bidragsyter til, legger Martinsen til.

Bransjeorganisasjonene advarer mot å bruke regnskapstjenester fra ikke-godkjente foretak og ikke statsautoriserte regnskapsførere.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*