– Det er bra politikerne tar et samlet grep for å rydde opp og samle alt i ett register, slik vi lenge har foreslått, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge. Foto: CF-Wesenberg.

– Vi har lenge foreslått å samle dagens eiendomsregistre i ett felles register. Det sikrer at vi hele tiden vet hvem som faktisk er eier av fast eiendom her i landet, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Han er tilfreds med at alle partiene på Stortinget i dag, under behandling av «Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet», vil be regjeringen komme med et forslag om å innføre obligatorisk registrering av eierskap i fast eiendom. Politikerne ser, i likhet med Regnskap Norge, dette som viktig i kampen mot økonomisk kriminalitet.

Høye tall

– Ett nytt hendelsesbasert register vil løfte kvaliteten betydelig. I dag sitter Skatteetaten, Statens kartverk og kommunene med eiendomsinformasjon. TV 2 har innhentet tall som viser at Skatteetaten mangler opplysninger om eierskap til 193.000 eiendommer, i tillegg til at 6000 fritidseiendommer er registrert uten eiere og at 67.000 eiendommer er registrert på mennesker som er døde. Det er bra politikerne tar et samlet grep for å rydde opp og samle alt i ett register, slik vi lenge har foreslått. Det vil gi korrekte opplysninger i sanntid, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge, bransjeforeningen for landets regnskapsførere.

Må ikke tinglyse

Han er tilfreds med at det ikke er flertall for et forslag om å innføre tinglysningsplikt for fast eiendom.

– Vi ser at dokumentavgiften utgjør et hinder for å innføre tvungen tinglysning. Det bør likevel ikke være noe i veien for å etablere et felles hendelsesbasert register som det er pålagt å rapportere eiendomsoverdragelser til, uten at det samtidig innføres pliktig tinglysning med påfølgende dokumentavgift. Ved tvungen tinglysning kunne vi ha opplevd kreative forsøk på å omgå tinglysningen som er 2,5 prosent av salgsverdien. Da ville konsekvensen blitt at eiendomsoversikten likevel ikke ble komplett, sier Aale-Hansen.

Velger selv

– Ved bruk av eiendomsmegler kan megleren ivareta innrapportering, mens i andre tilfeller er både kjøper og selger rapporteringspliktige. Gjeldende regelverk for eventuell tinglysning kan med andre ord videreføres for eiere som ønsker å tinglyse sitt eierskap, og dermed er villige til å utløse dokumentavgift, legger Rune Aale-Hansen til.

Ett felles eiendomsregister er et av 36 konkrete forenklingsforslag som Regnskap Norge har for å redusere næringslivets administrative byrder med 30 milliarder kroner.

Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder. Regnskap Norges nær 9 000 medlemmer sitter tett på næringslivet, særlig de små og mellomstore bedriftene (SMB). Det gjør at vi kjenner virksomhetenes utfordringer godt og hva som er viktig for dem.

Regnskap Norge er bransjeforeningen for statsautoriserte regnskapsførereRegnskap Norge jobber for næringslivets interesser og driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*