Finansminister Siv Jensen har tusen milliarder kroner å gå på i oljefondet(Foto: Flickr)

Oljefondets markedsverdi er ifølge Norges Bank på 8.632 milliarder kroner ultimo august 2018. Ved utgangen av første kvartal 2017 var NBIM-verdien 7.867 milliarder kroner. Fondet eide aksjer for 5.082 milliarder første kvartal 2017. Stortinget har besluttet at oljefondets aksjeandel øker fra 60 til 70 prosent. Tallene nedenfor viser regjeringens og Norges Banks prognoser for fondet, og Nordens Nyheter skriver i en helgekommentar at prognosen for oljefondet allerede ligger for lavt. Dermed kan Norge regne med sju tusen milliarder i «oljefondreserve» frem til 2025. Statistisk Sentralbyrå la denne uken frem det norske nasjonalregnskapet som ikke har tilfredsstillende prognoser for oljefondet frem til 2025, skriver Nordic News i en kommentar.

Oljefondets verdi( Kilde: Norges Bank)

1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 7 898,5
1. januar 2019 8 224,1
1. januar 2020 8 564,2
1. januar 2021 8 932,1
1. januar 2022 9 332,2
1. januar 2023 9 747,4
1. januar 2024 10 197,4
1. januar 2025 10 698,2

Regjeringen tar feil

– Vi har et fond på snart 8.000 milliarder kroner, sa NBIM-direktør Yngve Slyngstad, og legger til at han ikke hadde trodd at fondet skulle vokse så mye mer fra de 7.510 milliarder kronene det var verdt ved forrige årsskifte.

Stortinget vedtak betød det at fondet i 2018 har kjøp aksjer for flere hundre milliarder, og selge tilsvarende mengder obligasjoner. Nordens Nyheter beskrev nylig kjøp av aksjer i fotballklubben Juventus i Italia etter klubbens oppkjøp av Ronaldo. Norges Bank, som forvalter fondet, har selv foreslått en aksjeandel på 75 prosent. Mot slutten av første kvartal ifjor var 64,6 prosent av fondet investert i aksjer, 32,9 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.

Moderat avkastning

Fondets avkastning var på 3,8 prosent i første kvartal, eller 298 milliarder kroner, drevet av sterk avkastning på aksjer og en noe svakere krone mot de store globale valutaene. I tillegg ble fondets verdi målt i kroner økt med 82 milliarder takket være en svakere kronekurs første kvartal ifjor. Fondet ble derimot tappet for penger av regjeringen, som overførte 23 milliarder kroner fra fondet til statskassen for å betale for utgifter over statsbudsjettet i første kvartal. Dette er relativt lite penger sett i budsjettsammenheng, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.

Handelen øker

Veksten i norsk BNP (fastlandet)kommer gjennom økt tjenesteproduksjon, særlig varehandel, forretningsmessige tjenester og informasjonsteknologi. Det kvartalsvise nasjonalregnskapet viser at den private tjenesteproduksjonen økte med 1,1 prosent i 2. kvartal etter en vekst på 0,7 prosent de tre foregående kvartalene. Aktiviteten i offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent, om lag som kvartalet før. Tross global handelskrig.

For industri og bergverk totalt viser de foreløpige tallene en liten oppgang fra foregående kvartal etter klart fall i 1. kvartal. De fleste næringer hadde en aktivitet på nivå med 1. kvartal, med unntak av næringsmiddelindustrien som bidro til å trekke opp veksten.Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart falt med 0,7 prosent i 2. kvartal. Samlet økte BNP med 0,4 prosent sammenlignet md 0,2 prosent i 1. kvartal.

Bidro positivt

Også bygge- og anleggsvirksomhet bidro positivt til oppgangen i fastlandsøkonomien. Spesielle nedbørsforhold medførte lav produksjon i kraftforsyning og dempet veksten i fastlands-BNP med nærmere 0,2 prosentpoeng i 2. kvartal.Husholdningenes konsum økte med 1,0 prosent, etter en nullvekst i foregående kvartal. Varekonsumet økte med 1,5 prosent i 2. kvartal, i hovedsak som følge av flere bilkjøp og økt matvarekonsum. Nedgang i konsumet av elektrisitet og brensel trakk varekonsumet ned med 0,9 prosentpoeng og samlet konsum med 0,4 prosentpoeng.

Sterke børser

Hvis dollaren fortsetter å styrke seg vil dette trolig gi økte aksjeverdier på de amerikanske børsene. Et fat nordsjøolje omsettes fredag siste uke i august 2018 for 72,9 dollar per fat, opp 0,12 prosent, mens den amerikanske lettoljen er ned 0,24 prosent til 67,47 dollar per fat. Det ser heller ikke ut til at handelskrigen mellom de store nasjonene ssenker aksjekursene som holder seg globalt sterke

Nordens Nyheter skrev onsdag at bruttoinvesteringene Norge(fastland) økte med 4,1 prosent i 2. kvartal etter nedgang i foregående kvartal. Investeringer i produksjon og distribusjon av elektrisitet forklarer en stor del av oppgangen, men også industriinvesteringene trekker opp. Bruttoinvesteringene i offentlig forvaltning økte med 8,5 prosent, og det aller meste av denne veksten kan tilskrives leveranse av tre nye kampfly i 2. kvartal.

Sju tusen milliarder

Nordens Nyheter skrev tidligere denne uken at petroleumsinvesteringene økte med 13,1 prosent i 2. kvartal etter nedgang i foregående kvartal. Investeringene i 2. kvartal er på nivå med investeringene i 4. kvartal 2017. Totalt økte bruttoinvesteringene i fast kapital med 5,4 prosent. Eksporten av varer og tjenester økte med 1,5 prosent i 2. kvartal. Det var særlig gasseksporten som trakk opp. Eksporten av tradisjonelle varer økte med 0,5 prosent etter en tilnærmet like stor nedgang i 1. kvartal. Økt eksport av industriprodukter forklarer mye av veksten. Foreløpige tall viser vekst i eksporten av tjenester for andre kvartal på rad.Importen økte med 4,3 prosent i 2. kvartal, med vekst i både import av tradisjonelle varer og tjenester. Norsk økonomi er nå uhyre sterk, og regjeringen
har tusen milliarder kroner i en ny reserve gjennom oljefondet.

Idag ser det ut til at oljefondets verdi øker med sju tusen milliarder kroner frem til 2025. Det skal store finansielle jordskjelv til for at dette bildet endrer seg, skriver Nordic News.

Finansminister Siv Jensen går også mot kaldere tider, men kan glede seg over økende verdi på verdens største oljefond (Foto: Flickr)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*