Denne høsten har vi tatt imot Klimautvalget 2050s rapport, og jobber nå med hvordan vi skal følge den opp. Neste uke reiser jeg sammen med blant annet statsministeren og utenriksministeren til klimatoppmøtet COP 28, skriver, Andreas Bjelland Eriksen,
Klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet i en pressemelding.
Eriksen er her fotografert av NTB Kommunikasjon for statsministerens kontor. Bildet er til fri benyttelse for pressen i følge statsminister Jonas Gahr Støres kontor.

Vi har mange viktige klima- og miljøpolitikere i Arbeiderpartiet. På Stortinget, i fylkesting og kommunestyrer over hele landet. Vi er alle på jobb for en rettferdig klima- og miljøpolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Vi trenger, alle sammen, å ha gode innspill og debatter om dette fremover.

Tre viktige saker innenfor klima og miljø fremover:
1. Fra fossil til utslippsfri energibruk

Hvis vi skal nå våre klimamål må vi redusere utslippene våre. Ett av de viktigste punktene under klimatoppmøtet COP 28, som starter neste uke, vil være å redusere fossile energikilder på verdensbasis. Det skal vi også gjøre her hjemme. 

2. Fra naturødeleggende til naturpositiv arealbruk

I fjor var Norge med på å lande en svært viktig global avtale for bevaring av natur i verden. Et av hovedpoengene her er at 30% av verdens areal skal bevares. Det må vi følge opp, både globalt og i Norge. Regjeringen får nå innspill fra hele landet om hvordan vi skal få dette til i Norge og vil legge frem en plan for Stortinget neste år. 

3. Fra lineær til sirkulær økonomi. Vi må gå fra en lineærøkonomi med bruk-og-kast til en sirkulærøkonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille og måtte håndteres som avfall. Regjeringen vil satse på industri og jobber i Norge knyttet til resirkulering av materialer og legge bedre til rette for at norsk eksportindustri kan fremstille resirkulerbare og resirkulerte produkter. Det bidrar til å redusere presset på naturressurser. Regjeringen jobber nå med hvordan vi skal få til dette i praksis.

Arbeiderpartiet er opptatt av å få innspill til regjeringens arbeid med klima- og miljøpolitikken. Jeg vil i tiden fremover besøke flere deler av landet for å få til neste års Grønn bok, og kommende stortingsmeldinger om både klimapolitikk og hvordan Norge skal følge opp naturavtalen, skriver Andreas Bjelland Eriksen i pressemeldingen.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*